Albayrak komt met nog genadelozer “vreemdelingenbeleid”

Partij van de Arbeid: Fuck vluchtelingen!
Meer repressie, meer uitsluiting en meer deportaties. Genadelozer, onmenselijker, gewelddadiger. Zo kunnen de nieuwste beleidsaanbevelingen en maatregelen tegen illegalen worden samengevat. Nieuw migratiebeleid gaat vaak gepaard met adviezen van overheidscommissies en ronkende berichten in de media. Zo ook nu.

Volgens de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) zet Nederland te weinig illegalen uit. In zijn jaarverslag over 2008 betreurt de CITT het dat vorig jaar een vijfde deel van het aantal geplande uitzettingen van illegalen uiteindelijk niet is doorgegaan. Te vaak zouden vertrekpapieren niet in orde zijn. Ook zouden flink wat te deporteren “vreemdelingen” te laat bij het vliegtuig arriveren. Verder zouden illegalen “op het laatste moment” opnieuw asiel aanvragen, terwijl de uitzettingsvlucht al was geboekt. De verantwoordelijke overheidsinstanties zouden in het algemeen veel te laks werken. Bij hen zou “een gevoel van urgentie” ontbreken, aldus CITT-voorzitter Hans Gualthérie van Weezel. “Het uitzetbeleid blijkt niets voor te stellen”, jammert De Telegraaf. In de lange rij rechtse klagers staat natuurlijk PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. “Straal belachelijk” vindt hij “het falende vertrekbeleid”. “Er moet snel orde op zaken worden gesteld.” “Ernstig en buitengewoon teleurstellend”, valt VVD-Kamerlid Paul de Krom hem bij. En CDA-Kamerlid Wim van de Camp liegt dat “we niet eindeloos iedereen op moeten laten vangen”. Volgens hem moet er “veel harder worden opgetreden”.

De moord en brand schreeuwende politici, CITT-leden en media kunnen tevreden zijn. Staatssecretaris Nebahat Albayrak gaat braaf doen wat zij willen. Sterker nog, ze is al de hele tijd bezig om illegalen het leven zuur te maken, zo probeert ze duidelijk te maken. Daarbij toont ze het parlement een ellenlange waslijst van lopend en nieuw beleid om illegalen op te jagen, uit te roken, op te sluiten en uit te zetten. Zo werkt ze momenteel aan een wetswijziging om de vreemdelingenpolitie nog meer opsporingsbevoegdheden te geven. De politie zou dan woningen van “vreemdelingen” mogen doorzoeken zonder hun toestemming, en ook hun mobiele telefoons mogen “uitlezen”. Verder wil ze deportaties zonder paspoort of reisdocumenten makkelijker maken. De rechtse Kamerleden mogen haar wel dankbaar zijn. Het keiharde beleid tegen illegalen is in goede handen bij de PvdA-bewindsvrouw, net als bij haar sociaal-democratische voorgangers vanaf het begin van de jaren 90. Met de PvdA aan het roer kan dat beleid soepeler worden doorgedrukt. Een VVD- of PVV-minister op de post “vreemdelingenzaken” zou al snel op meer weerstand stuiten. Maar Albayrak lijkt het keiharde beleid dat de rechtse partijen eisen, sluipenderwijs in te kunnen voeren. De sociaal-democratische achterban houdt zich koest en volgt haar gedwee. En het verzet tegen haar beleid komt helaas nauwelijks van de grond.

Harry Westerink