Alevitisch Nieuws 13 (7 december – 23 december)

Een bloemlezing van de berichten op de Facebook-pagina “Alevitisch Nieuws” van 7 tot en met 23 december.

7 december – Erdoğan valt Duitse alevieten aan

De Turkse president Erdoğan heeft gisteren tijdens de “Democratie Meeting” in Siirt fel uitgehaald naar de alevitische beweging in Duitsland. Volgens hem zouden de alevieten in Europa een “nieuw geloof” aan het vormgeven zijn en zouden ze daarbij gesteund worden door de Duitse staat. Erdoğan beweerde dat Duitsland twee jaar geleden dertig miljoen euro heeft geschonken aan de Europese alevieten voor dit doel.

Hüseyin Mat, co-voorzitter van de Europese alevitische confederatie (AABK), riep Erdoğan op om zijn bewering te bewijzen. Mat kondigde aan naar de rechter te zullen stappen als de Turkse president niet met bewijs voor zijn beschuldiging komt. Volgens Mat kan Erdoğan het niet verkroppen dat de alevitische gemeenschap in Europa vrij en autonoom kan opereren en steeds meer formele rechten verkrijgt.

10 december – Alevieten: “Laat Aysel Tuğluk vrij”

De alevitische organisaties Culturele Vereniging Pir Sultan Abdal (PSAKD) en de Federatie van Alevitische Verenigingen (ADFE) eisen de onmiddellijke vrijlating van Aysel Tuğluk (foto). Tuğluk is ernstig ziek en heeft behandeling buiten de gevangenismuren nodig.

Aysel Tuğluk is advocaat en mensenrechtenactivist. Ze is van alevitische en Koerdische komaf en werd in december 2016 gearresteerd omdat zij een “gewapende terreurorganisatie” zou leiden. Op dat moment was Tuğluk vice-voorzitter van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP).

Tuğluk lijdt aan amnesie en haar situatie wordt met de dag slechter. Dit is bevestigd door artsen, maar het regime van Erdoğan weigert haar vrij te laten. De PSAKD zegt in haar verklaring daarover: “Op een dag zal de zee van haat die jullie hebben gecreëerd ook jullie bedreigen. Vergeet niet dat jullie dan ook recht en rechtvaardigheid nodig hebben!”

13 december – Alevieten Griekenland ontvangen minister

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Nikos Dendias, heeft afgelopen vrijdag in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens een bezoek gebracht aan de schrijn van Seyit Ali Sultan, een alevitische heilige. Hij is daarbij rondgeleid door plaatselijke alevieten.

De schrijn ligt in de omgeving van het Griekse Roussa, een dorp waar al eeuwenlang veel alevieten wonen. In het gastenboek schreef Dendias (foto): “Met groot respect, en met de belofte dat deze heilige plek – die eeuwen heeft weten te overleven – zal worden behouden en beschermd door de Griekse staat.” Het alevitisme wordt formeel erkend door de Griekse overheid als geloof, evenals de gebedshuizen van alevieten. (bron: Greek City Times)

16 december – Dressler over het alevitische godsbeeld

Alevieten geloven dat God in de mens aanwezig is, als een innerlijke kracht. Alevieten geloven niet in een God die ver verwijderd is van de schepping. De Duitse godsdienstsocioloog Markus Dressler legt het alevitische godsbeeld in dit korte filmpje uit. Ook gaat hij in op hoe dit beeld zich verhoudt tot de alevitische ethiek.

19 december – De bloedende wond van Maraş

Vandaag, precies 43 jaar geleden, werd een pogrom tegen de alevitische inwoners van de stad Maraş in gang gezet. Een week lang maakte een reactionair-soennitische massa jacht op alevieten en hun bezittingen. Tussen 19 en 26 december 1978 werden naar schatting 150 alevieten vermoord. De Grijze Wolven van de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP) hitsten de massa op en voerden deze aan.

De Turkse staat heeft zich nooit ingespannen voor gerechtigheid voor de alevitische slachtoffers. Maraş is na vier decennia nog steeds een bloedende wond voor alevieten. Zoals ieder jaar heeft de gouverneur van de provincie Maraş ook dit jaar alle openbare herdenkingsactiviteiten in de stad verboden.

23 december – Alevieten Izmir weigeren staatssteun

Op uitnodiging van de gouverneur van de provincie Izmir, Yavuz Selim Köşger, heeft een overleg plaatsgevonden tussen het provinciebestuur en alevitische organisaties. Daarin bood de gouverneur financiële en materiële steun aan aan de alevitische vertegenwoordigers. Deze werd principieel geweigerd door de alevieten. Zij stelden dat het emancipatievraagstuk van alevieten niet met geld kan worden opgelost, maar met grondwettelijk gegarandeerde gelijke burgerrechten.

De alevieten uit Izmir herhaalden dat zij een formele erkenning van hun geloof en hun gebedshuizen willen, een stop op de bouw van moskeeën in alevitische dorpen, afschaffing van het verplichte soennitische godsdienstonderwijs op scholen en een correcte naleving van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zaken die zijn aangespannen door alevieten.

Het regime van Erdoğan komt onder druk van de Raad van Europa en met het oog op de parlements- en presidentsverkiezingen van 2023 steeds met dit soort halfbakken oplossingen. Het regime wil de alevitische cemhuizen bijvoorbeeld gaan beschouwen als “culturele centra” en probeert met geld alevitische organisaties tevreden te stellen, zonder de kern van zijn soennitische ontkennings- en assimilatiebeleid te wijzigen. Net als de alevieten van Izmir, neem het overgrote deel van de alevitische beweging geen genoegen met deze zoethoudertjes. (bron: PIRHA)