Asociaal VVD-plan moet zieken doen afzien van zorg

Lege ziekenhuisbedden, patiënten afgepoeierd, zo ziet de VVD het graag.
“Een nieuwe heup? Weet u wel wat dat de samenleving kost?”, brieste de dokter en keek dreigend over zijn leesbrilletje naar de grijsaard tegenover hem. Die kromp angstig ineen. De arts vervolgde op iets rustiger toon. “Ik zal het u laten zien”, en schoof de oude man een papier vol met cijfers en tabellen toe. Terwijl de patiënt zijn ogen over het papier liet dwalen zonder te begrijpen wat al die cijfers te betekenen hadden, ging de dokter achterover in zijn stoel zitten en bracht zijn handen vlak voor zijn mond bij elkaar. “Kijk eens”, sprak hij verder, “Ik wil u uiteraard geen nieuwe heup ontzeggen. U heeft natuurlijk recht op goede medische zorg. Maar het behoort wel tot mijn taak als arts en verantwoordelijk lid van deze samenleving om u te wijzen op het relatief grote aandeel dat dergelijke operaties hebben in de totale zorgkosten in Nederland.” “Ja, natuurlijk”, stamelde de man tegenover hem. De arts nam de man even op en vervolgde op milde toon: “U bent natuurlijk niet de jongste meer en, met alle respect, uw productieve jaren liggen wel achter u. Ik wil u dan ook graag wijzen op enkele goedkopere alternatieven.”

Een absurd toneelstukje? Zwaar overtrokken satire? Niet als het aan de asociale VVD ligt. Volgens die partij is het nodig dat patiënten gewezen wordt op wat ze de maatschappij wel allemaal niet kosten. VVD-Kamerlid Anne Mulder over de plannen die volgende week in de Tweede Kamer besproken zullen worden:
“Als mensen weten wat de behandeling kost, dan denk ik dat ze een beetje schrikken van de zorguitgaven”. Hij wil dat de patiënten zich “bewust worden” van die kosten. “Wat ik eigenlijk wil doen, is draagvlak creëren voor pijnlijke maar onvermijdelijke maatregelen die genomen zullen moeten worden de komende jaren. Ik denk ook dat, als mensen zich realiseren wat zorg kost en ze moeten daar zelf ook een deel van bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van een eigen betaling, dat mensen voordat ze bijvoorbeeld naar de huisarts gaan, denken van: nou, ben ik echt ziek of kijk ik het nog even een dagje aan. Dat soort maatregelen moeten we de komende jaren gaan nemen.”

Mensen moeten dus schrikken van wat ze de maatschappij kosten, en afgeremd worden om de zorg te vragen die ze nodig hebben. Volgens de leugenachtige VVD kunnen alleen op die manier de zorgkosten in de hand gehouden worden. Het lijkt erop dat PVV, CDA en zelfs de PvdA het plan wel zien zitten. De SP bestempelde het plan terecht als “pervers”. Steeds meer wordt een klimaat gecreëerd waarin chronisch zieken als een kostenpost worden gezien waar we eigenlijk vanaf moeten. Waardoor het steeds makkelijker wordt om ze in de toekomst de benodigde zorg ook daadwerkelijk te gaan onthouden. Maar goede zorg moet een basisrecht voor iedereen zijn, en daar moeten we als samenleving wat voor over hebben. De kosten van de gezondheidszorg kunnen bovendien makkelijk omlaag als er minder geld wordt uitgegeven aan riante salarissen en bureaucratie, en als farmaceutische bedrijven gaan samenwerken om betaalbare medicijnen te produceren. Het is te hopen dat de artsen zelf zich bewust zullen zijn van de eed die ze hebben afgelegd om alles binnen hun bereik te doen voor de gezondheid van hun patiënten. Met die eed in hun achterhoofd kunnen ze niets anders doen dan ferm stelling nemen tegen de voorgestelde maatregelen die de kwaliteit van de zorg en de solidariteit van mensen onderling nog verder zullen aantasten.

Jacob Visser