Benefietdag voor Burundese vluchtelingen

Demonstratie Ntundenganye op 19 maart 2009
Op zaterdag 8 mei 2010 organiseert de zelforganisatie van Burundese vluchtelingen Ntundenganye een informatieve en gezellige benefietdag, in samenwerking met Doorbraak. Aanvang: 15:00 uur. Plaats: jongerencentrum De Boemerang, Plataanlaan 1, Baarn. Entree: 5 euro. Iedereen is van harte welkom. De benefietdag bestaat uit een middagdeel met informatie en discussie en een avonddeel met muziek, dans en beeldende kunst. De dag is bedoeld om elkaar te ontmoeten, meer bekendheid en steun te geven aan vereniging Ntundenganye, en plannen te maken om de positie van Burundese vluchtelingen in Nederland te versterken.

's Middags vindt er een informatie- en discussiebijeenkomst plaats over het vluchtelingenbeleid, in het bijzonder over het categoriale beschermingsbeleid en de dreigende afschaffing daarvan over de hele linie. Inmiddels zijn al veel Burundezen hun verblijfsrecht kwijtgeraakt, omdat het beschermingsbeleid ten aanzien van Burundi in 2006 is opgeheven. De bijeenkomst bestaat uit inleidingen door medewerkers van diverse steunorganisaties voor vluchtelingen, waaronder Rian Ederveen van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), Janneke van Beek van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) en Harry Westerink van Doorbraak. Daarna zal er een panel- en publieksdiscussie volgen.

Het publiek zal naar verwachting bestaan uit Burundese vluchtelingen, medewerkers van steungroepen voor vluchtelingen, en andere geïnteresseerden. 's Avonds zijn er lekkere hapjes en drankjes verkrijgbaar en kan er gedanst worden op Burundese en andere muziek. Ook kan dan een kunstexpositie worden bekeken. Het bestuur van de in Baarn gevestigde vereniging Ntundenganye verwacht dat ongeveer 250 mensen de ontmoetingsdag zullen bezoeken. Ntundenganye heeft zo'n 200 leden.

Ntundenganye heeft dringend geld nodig voor haar campagne voor een rechtvaardige behandeling van Burundese vluchtelingen in Nederland. Onderdeel van die campagne vormt een door de vereniging opgesteld kritisch rapport, dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Wie Ntundenganye financieel wil steunen, kan geld overmaken op rekeningnummer 4213978 t.n.v. Vereniging Ntundenganye te Almere o.v.v. “gift”. Ook tijdens de benefietdag kunnen bezoekers de vereniging financieel steunen.

Harry Westerink