28 januari: bijeenkomst van het Leidse crisisplatform

Het Leidse crisisplatform

In actie tegen bezuinigingen en de verdeel- en heerspolitiek
, dat op initiatief van Doorbraak is opgezet, houdt op vrijdag 28 januari een informatie- en discussiebijeenkomst over de strijd tegen de bezuinigingen. Aanvang: 20:00 uur, plaats: Middelstegracht 38, Leiden.

De bijeenkomst begint met het kort uitwisselen van ervaringen in Leiden met de bezuinigingen en het protest daartegen. Daarna willen we ons dit keer vooral richten op de actuele studentenacties tegen bezuinigingen in het onderwijs. Iedereen tegen het afbraakbeleid van het kabinet Bruin I is van harte welkom. Neem ook vrienden, kennissen en familie mee, want samen staan we sterk. Het crisisplatform is bedoeld voor mensen in Leiden die willen praten over wat er kan worden gedaan tegen de lokale en landelijke bezuinigingen en tegen de zondebok- en verdeel en heers-politiek van Bruin I.

Harry Westerink