Blaaskaak: Kinderhersens volpompen

Vrijheid van meningsuiting is prima, maar het moet natuurlijk niet te gek worden, vindt ook de PVV. Dit spandoek werd onlangs door de Haagse politie verboden.
“Yasmine komt uit Somalië en heeft heimwee.” Potdikkie zeg, dat is me nog eens een heftige uitspraak. Deze zin komt uit het multicultureel dictee dat door 1.300 kinderen in Den Haag werd gemaakt. De PVV Den Haag neemt de kwestie dan ook niet licht op.

Fractievoorzitter Machiel de Graaf: “Terwijl wereldleiders als Merkel, Sarkozy en Cameron in navolging van de PVV door hebben dat de multiculturele samenleving mislukt is, worden de Haagse kinderen er nog steeds mee gehersenspoeld. Een schande van de eerste orde en daarom doet de PVV een voorstel voor een alternatief.” Ja, Wilders heeft het goed voor elkaar. Alle grote wereldleiders nemen een voorbeeld aan de PVV. Wilders’ volgende speerpunt liegt er dan ook niet om: een gezond alternatief voor het multicultureel dictee.

PVV-kopstukken zijn gisterochtend met spoed bijeen gekomen voor een brainstormsessie. In een ’s avonds laat uitgebracht persbericht maakte de PVV bekend dat de beste vervangende zin zou zijn: “De politie is de baas op straat en die moeten we altijd gehoorzamen”. Voor de partij gaat vrijheid immers boven alles.

Ook bleken sommige PVV-ers te hebben gedacht aan “Wilhelmus van Nassouwe, Ben ick van Duytschen bloet” of “Den Coninck van Hispaengien heb ick altijt gheeert”. Haagsche kinderen moeten goed Nederlandsch leren, aldus het persbericht. Maar andere PVV-ers achtten dat toch een beetje inconsequent. Duytschers? Coninck van Hispaengien? Geen buitenlanders in het dictee! Daarom wil de partij nu het vorige Nederlandsche volkschlied in ere herstellen. “Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit, Van vreemde smetten vrij”? Dat ligt toch meer in de PVV-lijn.

De Graaf onthulde later op de avond persoonlijk nog een aantal voorstelzinnen die het net niet haalden. Een daarvan was: “Vrouwen en mannen hebben evenveel rechten”. Die zin werd verworpen omdat de partners in het kabinet Bruin I daar niet achter konden staan. Ook de zin “Homoseksualiteit is een normaal verschijnsel en niet strafbaar” ging niet door, omdat dat vanzelfsprekend alleen opgaat voor Nederlandse homo’s. En tenslotte werd ook dit voorstel geschrapt: “Vrouwen met een kort rokje zijn normaal. Daar schelden en spugen we niet naar, net als we dat niet doen bij oudere vrouwen met een hondje.” Dat werd te braaf bevonden, want de stoere PVV maakt er immers geen probleem van als mensen door andermans brievenbus pissen.

De Graaf was vanuit het hele land overstelpt met voorstelzinnen, zo vertelde hij. Maar de meeste daarvan moesten helaas in het licht van recente gebeurtenissen afgewezen worden. “Vrijheid van meningsuiting is heel, heel belangrijk”, kon niet door de beugel omdat partijen nu en dan best een toespraak of een spandoek moeten kunnen laten verbieden. Ook deze zin werd door de PVV-kopstukken afgewezen: “Wij gedragen ons beschaafd en luisteren naar elkaar”. Raadsleden mogen bijvoorbeeld best de benen nemen als ze een debat niet kunnen winnen. En ook dit voorstel uit het land haalde het niet: “Afspraak is afspraak, verkiezingsbeloften moeten worden nagekomen”. Beloften zijn er immers om te schenden, een dag na de verkiezingen, of maanden later.

Minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel kwam net na afloop van de brainstormsessie van zijn gedoogpartners nog met het voorstel om de oorspronkelijke zin gewoon wat aan te passen. “Yasmine komt uit Somalië en heeft heimwee, en dus kan ze kiezen voor vrijwillige terugkeer.” En dan hoeven we ook geen dure dwangmiddelen in te zetten, voegde de goedgemutste CDA-er nog toe.

De PVV sloot het persbericht af met de opmerking dat de partij niets moest hebben van het volpompen van kinderhersentjes met ideologie.

Frodo Tromp