Brochure Doorbraak-leden over moslimfundamentalisme

Gebladerte-reeks nummer 32
Onlangs is in de Gebladerte-reeks de brochure "Linksom tegen het moslimfundamentalisme" verschenen. De auteurs, Mehmet Kirmaci en Eric Krebbers, zijn lid van Doorbraak. Het islamitische fundamentalisme wint wereldwijd aan macht en invloed, ook in West-Europa. In de brochure analyseren Kirmaci en Krebbers het gedachtegoed van moslimfundamentalistische groeperingen, intellectuelen en geestelijke voorgangers die in Nederland actief zijn. Ook gaan de auteurs in op de achtergrond van de opmars van de fundamentalisten.

Kirmaci en Krebbers tonen aan dat de autoritaire, seksistische en homovijandige ideologie en idealen van het moslimfundamentalisme volkomen tegengesteld zijn aan het wereldbeeld van links. Ze roepen op tot een actieve strijd tegen het islamitische fundamentalisme, als onderdeel van een sterkere linkse oriëntatie op "allochtone" jongeren die – geconfronteerd met racisme, islamofobie en uitsluiting – alle reden hebben om op zoek te gaan naar politieke alternatieven. De auteurs zien progressieve moslims nadrukkelijk als bondgenoten.

De brochure telt 68 pagina’s, bevat 11 artikelen en kan besteld worden door 3 euro over te maken op giro 95225 t.n.v. Stichting Gebladerte te Leiden o.v.v. "G32". Vul ook dit formulier in met je adresgegevens.

Ga naar onze winkelpagina voor meer brochures.