Casual Leiden: “Time’s Up! Tijd voor actie!”

De komende maanden zullen lokale en nationale groepen overal in het land demonstraties, sit-ins en vakbondsacties organiseren, te beginnen met onze nationale actiedag op 14 februari, onder de titel “The University Won’t Love Us Back” (“De universiteit houdt niet meer van ons”). We zullen de steun nodig hebben van alle medewerkers en studenten in de hele sector, en we zullen de komende maanden een beroep doen op onze collega’s en studenten, zowel online als offline. Voor nu kunnen supporters de petitie Academia does not love us back – Petities.nl ondertekenen. Deze zal doorgaan tot het einde van het semester. Hun steun zichtbaar maken door deze posters Petitie Petitie (zeropointseven.nl) af te drukken en te verspreiden over kantoren. Foto’s van zichzelf, hun collega’s en hun vrienden te maken, terwijl ze deze tekst omhoog houden, en ze op alle sociale media zetten met deze hashtags: #staffshouldstay, #casualacademy, #academiawontloveusback, #casual[naam van uw instelling]. Je kunt het template downloaden van de website van Casual Leiden. Maak 14 februari vrij in je agenda om samen met ons te demonstreren. Overtuig je collega’s en studenten om ook mee te doen. Schrijf je in bij je lokale “casual groep” (zie hier en hier) of neem contact met ons op om een nieuwe op te richten. Steun lokale acties. In Leiden bijvoorbeeld maken activisten zich op voor actie in het volgende semester. Zij zeggen: alleen door zichtbaar en aanhoudend campagne te voeren zijn de CvB’s bereid geweest ons te erkennen en intentieverklaringen af te geven. Het is duidelijk dat alleen meer actie echte, structurele en zinvolle veranderingen zal opleveren. Alleen als we de normale gang van zaken op de universiteit een halt toeroepen, zal het management gedwongen worden zijn gedrag te veranderen. Het is tijd voor een echt nieuw normaal. Dit is waarom Casual Leiden zal blijven mobiliseren en waarom we jullie om steun vragen. Zeg je steun toe voor verdere acties en doe mee in de strijd voor een betere, eerlijkere en meer inclusieve universiteit. Alle informatie zal volledig vertrouwelijk blijven en er zal geen actie worden ondernomen zonder een open, democratische vergadering die collectief zal beslissen over de volgende stappen. Door deze Pledge te ondertekenen, geef je aan dat je de campagne steunt en aan welke acties je in principe bereid bent deel te nemen. Ons doel in het hele land is eenvoudig: wij vinden dat al het personeel aan onze universiteiten recht heeft op eerlijke, respectvolle en waardige arbeidsomstandigheden. Zolang onze universiteiten niet aan deze basisverwachtingen voldoen en blijven vertrouwen op tijdelijke arbeidscontracten, zullen wij actie tegen hen ondernemen. Hoewel het falen van opeenvolgende regeringen om het hoger onderwijs adequaat te financieren ongetwijfeld een onderliggend probleem vormt – en een probleem dat in het recente regeerakkoord nog eens wordt herhaald – weigeren wij het slachtoffer te worden van een conflict dat onze managers uit de weg gaan. We blijven hopen dat de CvB’s onze boodschap zullen horen en het cruciale werk zullen erkennen van duizenden collega’s met tijdelijke contracten, die belangrijk, vitaal en structureel werk verrichten in onze instellingen. En we blijven hopen dat zij zullen inzien dat het de hoogste tijd is om deze collega’s te behandelen met het respect en de waardigheid die zij verdienen. Maar aangezien onze doomsday clock ten einde is, zeggen wij ook tegen hen: “Time’s Up! Tijd voor actie!”

Casual Leiden in Time’s Up! Tijd voor actie! (Casualleiden.com)