Climate Justice: Extinction Rebellion Leiden steunt de campagne voor een hoger minimumloon (video)

De speech van Sanne van Extinction Rebellion Leiden bij het Leidse stadhuis, halverwege de demonstratie voor 14 euro vandaag in Leiden. Je kan de tekst teruglezen onder de video.

Bekijk alles van de Leidse mars voor 14 euro! Het overzicht, en de toespraken van FNV-organizer Luisa Moreno Ruiz, van XR-activiste Sanne, van Doorbraak-activist en artistiek leider van De Generator Ioana Tudor en Doorbraak-activist Harry Westerink.

Wij zijn hier namens Extinction Rebellion Leiden. Als jullie ons nog niet kennen: we zetten ons in tegen de klimaat- en ecologische crisis waar we momenteel in zitten. Het lijkt misschien alsof dat weinig te maken heeft met het minimumloon. Dus laat me kort uitleggen waarom we ook hier bij zijn.

We eisen niet alleen dat de uitstoot van Nederland radicaal omlaag gaat, maar ook dat die transitie gebeurt op een manier waarbij de armsten, die vaak het minste hebben bijgedragen aan deze crisis, er niet het zwaarste door getroffen worden.

Kijk naar Rotterdam, waar de armste wijken vaak direct onder de uitstoot van de haven liggen en bovengemiddeld veel kinderen ademhalingsproblemen hebben. In heel Nederland begint nu al het fenomeen op te komen van ‘luchtvluchtelingen’, mensen die letterlijk hun woonplek moesten ontvluchten vanwege de ademhalingsproblemen die zij kregen door de verpeste lucht. Maar ook dat is iets dat niet iedereen zich kan veroorloven.

Die gezondheidsproblemen gelden niet alleen voor mensen die naast fabrieken wonen. Er is bijvoorbeeld ruim onderzoek gedaan naar wat het voor gevolgen heeft als je naast Schiphol woont. Weet je waar geen onderzoek naar gedaan is? Wat het met je gezondheid doet als je op Schiphol werkt. En dat is een plek die vooral draait op minimumloonbanen.

We hebben het nu over luchtkwaliteit, omdat we daar nu al de effecten van merken, maar dat is eigenlijk maar het begin van de problemen die de klimaatcrisis met zich mee gaat brengen. Denk aan overstromingen, het stijgen van voedselprijzen, of ondraaglijke hittegolven. En dan hebben we het alleen nog over de problemen in Nederland.

Zolang bedrijven geen consequenties zien voor hun vervuiling, zullen ze verder gaan met vervuilen. En zolang grote bedrijven hun werknemers niet fatsoenlijk betalen, zullen zij met hen net zo omgaan als ze nu met het klimaat omgaan. Als iets dat kan worden opgebruikt en weggegooid.

Wij zijn momenteel in gesprek met alle politieke partijen in Leiden. Het eerste dat we altijd vragen is dat de gemeente haar burgers inlicht over de crisis waar we ons in bevinden. En wat we dan vaak horen is: ‘joh, de meeste mensen maken zich zorgen om het einde van de maand, niet het einde van de wereld’. Dat is een extreem neerbuigende houding tegenover mensen die op je stemmen. Maar: het is niet onwaar. Als je vijftig uur per week werkt voor minder dan een tientje per uur om je gezin te onderhouden, heb je vaak geen energie om nog te gaan demonstreren. Maar betekent dat dat die mensen niet nadenken over de toekomst? Over de wereld die ze achterlaten voor hun kinderen? Nee, het betekent alleen dat ze zo worden afgebeuld dat ze geen tijd hebben om daar mee bezig te gaan. Sommigen van jullie hier zullen fulltime werk combineren met activisme, en jullie zullen ook weten wat een strijd dat al is.

Ik heb ook minimumloonbaantjes gehad. Niet alleen als bijbaan, maar om mezelf te moeten onderhouden. Inmiddels heb ik de mazzel dat ik in een sector werk waarin de lonen hoog genoeg zijn dat ik hier kan zijn op een zaterdag, in plaats van me druk te maken over mijn budget voor de kerst. Maar ik weet ook dat niet iedereen dat vooruitzicht heeft. Terwijl een minimumloon je toch minimaal in staat zou moeten stellen om hier vandaag bij te zijn. Daarom lopen we mee met jullie. Bedankt voor het organiseren. Fight the power.