Wij bijstandsgerechtigden willen ook een fatsoenlijk stuk van de taart (video)

De speech van Doorbraak-activist Harry Westerink aan het einde van de demonstratie voor 14 euro vandaag in Leiden. Je kan de tekst teruglezen onder de video.

Bekijk alles van de Leidse mars voor 14 euro! Het overzicht, en de toespraken van FNV-organizer Luisa Moreno Ruiz, van XR-activiste Sanne, van Doorbraak-activist en artistiek leider van De Generator Ioana Tudor en Doorbraak-activist Harry Westerink.

Ik ben Harry en ik heb al lange tijd een bijstandsuitkering. Ik neem deel aan de #voor14 campagne. Dat doe ik voor mezelf en voor de miljoenen andere mensen in dit land die te weinig inkomen hebben om goed van rond te kunnen komen.

De rijken worden rijker en de armen armer. Mark Rutte en zijn vriendjes pakken geld af van de armen en bevoordelen de rijken. Dat is asociaal. Mensen in de bijstand krijgen steeds meer te maken met controle, disciplinering en stigmatisering. Dat moet stoppen.

Rechtse klojo’s proberen ons bang te maken en roepen: wie niet werkt, die zal niet eten. Maar ik zeg: wie niet betaald werkt, die zal ook eten. Wie niet betaald werkt, die moet ook kunnen leven. Er is genoeg geld en welvaart. Het is alleen volkomen scheef en onrechtvaardig verdeeld.

We zijn het zat om financieel te worden uitgekleed, om gekort te worden op onze uitkering, om dwangarbeid te verrichten. Ook baanlozen hebben recht op respect. Wij eisen het recht op om ons eigen leven te bepalen. We willen niet meedoen aan de ratrace die eist dat we steeds productiever moeten worden. We hebben geen zin in het systeem van trappen naar onderen en likken naar boven. Weg met de racistische en seksistische verdeel- en heerspolitiek!

Wie in de bijstand zit, is arm. Uitkeringsgerechtigden, flexwerkers, AOW-ers, zieken, steeds meer mensen houden aan het eind van hun inkomen een stuk maand over. Steeds meer mensen worden geconfronteerd met armoede en schulden. Daarom is een verhoging van het minimumloon broodnodig. Tweederde van de taart van Nederland, de taart van rijkdom en welvaart, wordt opgevreten door de rijkste tien procent van de bevolking. Voor mensen met een minimuminkomen blijven er alleen maar wat kruimels van die taart over. Wij willen een fatsoenlijk stuk van die taart. Wij willen een forse verhoging van het minimumloon, bijvoorbeeld naar 14 euro of waarom niet meteen naar 20 euro. Zo’n verhoging komt niet alleen ten goede aan mensen met betaald werk, maar ook aan uitkeringsgerechtigden en AOW-ers. En we willen meer. We willen niet alleen meer taart, maar we willen ook de bakkerij in handen krijgen waar die taart wordt gemaakt!

Harry Westerink