Deze vuist is voor eenheid, kracht en verzet! (video)

De speech van Ioana Tudor (artistiek leider van Theater en productiehuis De Generator en activist bij Doorbraak) aan het einde van de demonstratie voor 14 euro vandaag in Leiden. Je kan de tekst teruglezen onder de video.

Bekijk alles van de Leidse mars voor 14 euro! Het overzicht, en de toespraken van FNV-organizer Luisa Moreno Ruiz, van XR-activiste Sanne, van Doorbraak-activist en artistiek leider van De Generator Ioana Tudor en Doorbraak-activist Harry Westerink.

Dit. DIT hier is in ieder geval NOOIT te verwarren met een wegwerpgebaar.
De geheven vuist is een symbool voor solidariteit en steun. Een gebaar om eenheid uit te drukken, kracht en verzet.
Dit is voor mijn ouders die hun leven lang dezelfde status hebben gehad: derderangsburgers.
Derderangsburger dáár in een dictatoriaal en communistisch land en derderangsburger hier: een racistisch en kapitalistisch land.
Dit is voor mijn vader die in Nederland vernedering na vernedering heeft moeten meemaken bij het arbeidsbureau, het UWV en de sociale dienst.
Dit is voor mijn moeder die het niet eens drie weken heeft volgehouden als koffiejuffrouw bij de Rabobank.
Dit is voor het récht om te vluchten en om menselijk behandeld te worden.
Het uitkeringssysteem in Nederland is niet menselijk. De arbeidsmarkt in Nederland is niet menselijk. Nederland is níet een land van gelijke kansen!
Dit is voor de 292.000 kinderen in Nederland die opgroeien in armoede.
Dit is voor al mijn vrienden die in de bijstand zitten.
Dit is voor iedereen die dwangarbeid heeft moeten doen voor behoud van uitkering.
Dit is voor de mensen die ‘goedgekeurd’ zijn voor de arbeidsmarkt. Goedgekeurd? Alles is mis met dat woord! Geen enkele autoriteit mag mijn lichaam of geest goedkeuren om de groei van een economie in stand te houden, een groei waar tien procent van de rijksten van profiteren!
Dit is tegen het instrumentaliseren van mensen. Overal en altijd!
Dit is voor ouderen die afgedankt worden omdat ze geen geld meer in het laatje van het kapitalisme brengen.
Dit is voor de zzp-ers die door een ringetje te halen zijn, de nieuwste I-phone hebben, maar in het rood staan door het betalen van het eigen risico bij hun verzekering voor de psycholoog die hen moet behandelen voor ‘burn-out’.
Dit is voor al mijn vrienden die een huis hebben gekocht dat nooit van hen zal zijn.
Dit is tegen alle banken die al die huizen bezitten. Een potje Monopoly uit je ergste nachtmerrie.
Dit is voor alle kinderen die hun ouders bijna nooit zien omdat ze die banken moeten betalen.
Dit is voor de 1 miljoen mensen in dit land die een inkomen hebben onder de armoedegrens.
Dit is tegen de stress van leven in constante stress.
Dit is tegen het domino-effect van het kapitalisme waarbij we met z’n allen omvallen en de 10 procent de enigen zijn die staande blijven.
Dit is tegen tijdgebrek van burgers dat ontstaat als je maar door en door en door moet om het hoofd boven water te houden. Tijdgebrek en gejaagdheid waarmee weer ándere burgers opgezadeld worden die onder het minimumloon boodschappen tot aan de deur bezorgen. Of in nul-uren contracten zitten om onze pakketjes te bezorgen.
Dit is voor de winkelbedienden.
Dit is voor de schoonmakers.
Dit is voor de vrouwen.
Dit is voor alle mensen van kleur.
Dit is voor mijn geliefde collega-kunstenaars wiens grootste kunst is om subsidies aan te vragen. De hele tijd. De hele fucking tijd bezig zijn met bedelen en het verantwoorden van hun bestaan, van míjn bestaan in dit geval.
Dit is voor de 90 procent die samen minder dan één derde van ons gezamenlijke geld bezitten. Het enige land waar dit ietsiepietsie erger is, is de Verenigde Staten!
Dit is tegen de haat en afgunst die wij onderling tegen elkaar hebben, dat de één meer geld LIJKT te hebben. Maar wij zitten in hetzelfde schuitje. Die haat houdt dit systeem in stand. Richt je haat tegen het systeem dat de rijksten rijk houdt en de armsten arm, niet tegen elkaar. Ik ben dat ook nog aan het leren.
DIT is voor solidair zijn.
En het erkennen van je eigen privileges, altijd! En ernaar proberen te handelen, altijd!
Zo kunnen we écht samen staan en vechten voor écht gelijke kansen.

Ioana Tudor