De bevolkingspolitiek van het regeerakkoord

Over de steeds scherpere procedures om asielaanvragen van vluchtelingen af te wijzen, heb ik het dan nog niet eens. Ook hier doet het nieuwe kabinet er weer een schepje bovenop. En dan is er nog het kinderpardon – een fopspeen waarmee vluchtelingenkinderen verblijfsrecht in het vooruitzicht wordt gesteld, maar waaraan zulke absurde voorwaarden geplakt zitten dat er amper een kinderpardonaanvraag wordt toegewezen. Een van die eisen is: meewerken aan eigen uitzetting! Een eis, gesteld aan mensen die dus juist niét uitgezet willen worden. Kan het absurder? Welnu, dat misselijke kinderpardon blijft in volle hardvochtigheid zoals het zit, zonder zelfs maar de geringste verruiming. Dit beleid van uitsluiting is niet zomaar willekeurige wreedheid, bureaucratische onverschilligheid of iets dergelijks. Het heeft meerdere functies. Door vestiging in Nederland zo moeilijk mogelijk te maken wordt de migratie – via asielverzoeken, of helemaal irregulier – weliswaar niet gestopt. Maar de mensen die zich tegen de repressie in in Nederland vestigen, die vormen een rechteloze bevolkingsgroep, geheel en al beschikbaar en extra kwetsbaar als ‘illegale’ werkkracht. Verdediging tegen slechte arbeidsvoorwaarden is riskant: wie ‘lastig’ is, kan worden aangegeven en vervolgens worden opgesloten en gedeporteerd. Dat is akelig voor deze arbeiders, maar een buitenkans voor ondernemers die deze arbeiders inzetten. De repressie tegen vluchtelingen dient dan ook belangen van zeer concrete ondernemers en bedrijfstakken. Kapitaalsbelangen – en niet het welzijn van migranten – staan ook centraal bij het reguleren van arbeidsmigratie. Het regeerakkoord: “Er zijn echter ook arbeidsmigranten die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse economie en samenleving. Voor Nederland gunstige arbeidsmigratie wordt dus gefaciliteerd. Het kan de (kennis)economie, innovatieve slagkracht en concurrentiepositie van Nederland versterken.” Het migratiebeleid is, net als de belastingpolitiek en het beleid rond arbeidsmarkt en ontslagrecht, dus primair gericht op ondernemersbelangen en op wat de BV Nederland ten goede komt.

Peter Storm in Regeerakkoord vol verfoeilijke plannen – en wat gaan we eraan doen? (Ravotr)