De FNV en Europa, een kritische reactie op de “Europavisie” van de FNV

De nota constateert terecht dat de Europese economische politiek (de mantra van bezuinigen, bezuinigen en nog meer bezuinigen) desastreus uitpakt. Maar dan kan je niet tegelijkertijd mee gaan in de gedachte dat dit het enig mogelijke beleid is. Dan zal je ook serieus en kritisch naar dat beleid moeten kijken en de alternatieven daarvoor in je beschouwingen mee moeten nemen. Er zijn de afgelopen jaren allerlei voorstellen voor een andere economische politiek voor Europa ontwikkeld. Voorstellen die niet uitgaan van het steeds maar buigen voor de macht van de financiële markten, maar die de macht van die markten, de macht van het grote geld, juist in willen perken. Voorstellen die er van uit gaan dat niet de publieke-, maar juist de private schulden het grootste probleem vormen. Voorstellen die pleiten voor grootschalige investeringen door de overheid in plaats van steeds verdere bezuinigingen. Voorstellen waarin niet het neo-liberale beleid steeds verder wordt doorgevoerd, maar juist een andere weg wordt ingeslagen. Als het de FNV ernst is met haar oproepen tot het versterken van de sociale dimensie van Europa kan ze niet om deze voorstellen heen en moet ze afstand nemen van het neo-liberale beleid, dan moet er werkelijk voor een alternatieve aanpak worden gekozen.

Willem Bos in De FNV en Europa, een kritische reactie op de “Europavisie” van de FNV (Grenzeloos)