8 november, Amsterdam: rechtszaak tegen Zwarte Piet

Logo van de campagne.
Logo van de campagne.

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Amsterdam heeft burgemeester Eberhard van der Laan geadviseerd om de bezwaren tegen de intocht van Sinterklaas met de racistische karikatuur Zwarte Piet erbij ongegrond te verklaren. Van der Laan heeft dat advies inmiddels overgenomen. Een aantal bezwaarmakers gaat nu in beroep bij de rechtbank, in samenwerking met het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS). Ze roepen alle tegenstanders van Zwarte Piet op om de rechtszaak bij te wonen.

Rechtszaak
Vrijdag 8 november, vanaf 10:00 uur
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220, Amsterdam
Facebook

Het LPS heeft een grote zaal gereserveerd, zodat zoveel mogelijk mensen de bezwaarmakers kunnen komen ondersteunen en zo ook invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente Amsterdam. Bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie kwamen honderden tegenstanders van Zwarte Piet opdagen. Dat leidde tot een indrukwekkend protest tegen de racistische karikatuur. Tal van opiniemakers klommen in de pen om af te rekenen met de Piet-figuur. Veel zwarte mensen maakten duidelijk hoeveel last en problemen ze ondervonden door het Zwarte Piet-racisme. Meer dan voorheen wordt openlijk, in het publieke debat, stelling genomen tegen dat racisme. De beweging tegen Zwarte Piet heeft grote beroering veroorzaakt en lijkt in staat om op termijn de koloniale traditie van de witte wijze baas met zijn dommige zwarte knecht van de aardbodem weg te vagen.

Aan de rechtszaak tegen Zwarte Piet zijn kosten verbonden. Het LPS vraagt daarom om giften, die overgemaakt kunnen worden op bankrekening 8131476 t.n.v. Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden o.v.v. “Rechtszaak Zwarte Piet”.

Harry Westerink