Demonstratie tegen racistisch onderzoek

AFA-actie
Dinsdag 25 augustus 2009 demonstreerde Anti-Fascistische Actie (AFA) met ruim 45 mensen voor de ingang van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag. De actie was gericht tegen een onderzoek naar de ‘kosten’ van niet-westerse “allochtonen”, aangevraagd door de Partij voor de Vrijheid (PVV).

Tijdens de actie werden meer dan 1.000 folders uitgedeeld aan werknemers van het SCP en aan passanten. Ook werden ze door middel van borden met teksten als “Wat kost studiefinanciering de samenleving eigenlijk?” op een ludieke manier gewezen op het absurde en racistische karakter van het onderzoek. De reacties van het publiek waren positief. Mensen waren blij dat er eindelijk eens een tegengeluid werd gegeven.

Aanleiding voor de actie waren de vragen die PVV-er Sietse Fritsma onlangs stelde aan alle ministeries om de ‘kosten’ van niet-westerse “allochtonen” te berekenen. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd door het SCP. Het betreft een onderzoek met als doel om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen. Dat is namelijk wat de PVV wil. Volgens AFA valt de waarde van mensen echter niet uit te drukken in een kosten- en batenanalyse, en is dit onderzoek dan ook “ridicuul en een beschaafde samenleving onwaardig”.

Racisme

Volgens AFA valt het racistische karakter van de PVV met het verzoek van Fritsma niet meer te ontkennen. “Het mag duidelijk zijn dat het verzoek om de kosten van niet-westerse allochtonen te berekenen een politiek doel dient: aantonen dat niet-westerse allochtonen meer kosten dan ‘autochtone Nederlanders’. Mocht dit ook daadwerkelijk uit het onderzoek blijken, dan zal de PVV gaan schermen met het idee dat een speciale behandeling van deze mensen gerechtvaardigd is. De PVV zet hiermee de deur nog een stuk verder open voor racisme, discriminatie en uitsluiting.”

De PVV kan haar haat ten opzichte van niet-westerse “allochtonen” beter verkopen aan “autochtonen” als dat gebaseerd is op, in de ogen van de PVV, keiharde cijfers. De waarde van mensen valt echter niet uit te drukken in geld. Of mensen de samenleving geld kosten of juist opleveren mag nooit een reden tot achterstelling of een voorkeursbehandeling zijn. Ook mensen met een aangeboren hartafwijking of met een handicap, zoals het syndroom van Down, kosten de samenleving meer geld dan andere mensen. Een hartafwijking is geen keuze, evenmin als je huidskleur. Wat zijn de plannen van de PVV met deze mensen, vraagt AFA zich dan ook af.

Een samenleving zou volgens AFA gebaseerd moeten zijn op onderlinge solidariteit. Ieder mens is immers evenveel waard en heeft recht op een bestaan, ook in Nederland. De anti-racistische organisatie vindt het “aanstootgevend” dat minister Eberhard van der Laan en andere beleidsmakers akkoord gaan met het verzoek van de PVV. AFA vindt het ook “belachelijk dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zich laat lenen voor een dergelijk racistisch onderzoek”.

Doorbraak