Informatie voor / information for… domestic workers

De contact-flyer uit Nijmegen in het Arabisch/Arabic, Chinees/Chinese, Nederlands/Dutch, Engels/English, Frans/French, Russisch/Russian, Spaans/Spanish, Turks/Turkish.

Welkom op de informatiepagina voor huishoudelijk werkers

Overal in Europa zijn er op dit moment huishoudelijk werkers die campagne voeren tegen uitbuiting en om erkend te worden als arbeider. Ook in Nederland. Dit is het moment om te strijden voor betere werkomstandig-heden, een werkvergunning en rechtvaardigheid.

Doorbraak ondersteunt de campagne van huishoudelijk werkers in Nederland. We schrijven artikelen over huishoudelijk werk, interviewen huishoudelijk werkers, bezoeken solidariteitsbijeenkomsten. Ook de vakbond FNV Bondgenoten steunt de huishoudelijk werkers in hun strijd, evenals kerken, migrantengemeenschappen en andere organisaties en personen. De campagne heeft tot doel meer rechten en respect voor huishoudelijk
werkers te krijgen.

Doorbraak en andere organisaties proberen steungroepen in diverse steden op te bouwen. Ook vrienden en familie van huishoudelijk werkers zijn welkom om zich aan te sluiten. Een steungroep kan huishoudelijk werkers samen brengen, hen informeren over de campagne, inspireren door samen met hen te strijden, en bekendheid geven aan de problemen en eisen van de huishoudelijk werkers. Doorbraak hoopt daar met deze aparte pagina op onze website een steentje aan bij te dragen. Op deze pagina kunnen de huishoudelijk werkers

Deze pagina is nog niet af. Meer informatie volgt.

Welcome on the information page for domestic workers

At this moment everywhere in Europe domestic workers are campaigning against exploitation and for recognition as workers. Also in the Netherlands. This is the moment to fight for better working conditions, a work permit and justice.

Doorbraak supports the campaign for domestic workers in the Netherlands. We write articles about domestic work, interview domestic workers, visit support events. The union FNV Bondgenoten is also supporting the domestic workers in their fight, just like churches, migrant communities and other organisations and individuals. The objective of the campaign is more rights and respect for domestic workers.

Doorbraak and other organisations are trying to build supportgroups in various cities. Friends and family of domestic workers are also welcome to join in. A support group can bring together domestic workers, inform them about the campaign, inspire them to fight together, and give publicity to the problems and demands of the domestic workers. Doorbraak hopes to contribute to the campaign by this extra page on our website. On this page domestic workers

    – can read about their rights. See for instance the FNV cleaning brochure;
    – can read personal stories of other domestic workers;
    – get inspiration to fight together;
    – find contact adresses of supporters of the campaign;

This page is not completed yet. More information will follow.