Doneer. En steun de strijd van Inheemse gemeenschappen tegen ontbossing in het Amazonegebied!

Met betrekking tot de jaarlijks terugkerende Indigenous Liberation Day is stichting Aralez een crowdfundingscampagne begonnen ter ondersteuning van Chief Dadá Borari. Chief Dadá komt op voor de rechten en het behoud van het Amazoneregenwoud in Brazilië. Doneer ook en steun de strijd tegen ontbossing.

Chief Dadá Borari leeft in de gemeente Sanatarém, in de provincie Para State in Brazilië. Deze regio wordt ook wel een staat zonder wetten genoemd, of het ‘wilde westen’ van de Amazone. Al decennialang staat de regio op nummer één op het gebied van de ontbossing in Brazilië. Chief Dadá is een bekende Inheemse leider in de Lower Tapajos regio (de hotspot van boscriminaliteit) en tevens de Lower Amazon. Zijn missie is om zijn thuis te beschermen: de Amazone. Ingehuurde schutters probeerden hem al meerdere keren van het leven te beroven, waardoor hij nu al meer dan tien jaar onder politiebescherming staat. RTL Nieuws schreef een uitgebreid artikel over zijn situatie. Zijn keynote speech tijdens Indigenous Liberation Day is ook op YouTube te zien.

Raki op Indigenous Liberation Day op 12 oktober in Amsterdam (foto: Oscar Brak).

In English. In het Engels.

Biodiversiteit

Inheemse volkeren vormen slechts vijf procent van de wereldbevolking, maar beschermen maar liefst tachtig procent van de biodiversiteit. Maar, als het gaat om duurzame financiering, wordt hier geen rekening mee gehouden. Sterker nog, niet eens een fractie van een procent van het geld dat wordt opgehaald voor duurzame doeleinden door internationale ngo’s gaat naar Inheemse gemeenschappen. Als hun land, gemeenschappen en rechten worden beschermd, beschermen we dus al tachtig procent van de biodiversiteit. Dit is een belangrijk feit dat we moeten begrijpen, maar dat nog niet is doorgedrongen in de maatschappij. Inheemse gemeenschappen staan dus aan de frontlinie bij het tegengaan van de groeiende klimaatrampen. Om deze reden was Chief Dadá een van onze eerste keynote speakers op 12 oktober tijdens Indigenous Liberation Day. Dit aangezien hij een beschermer is van een van de rijkste en meest biodiverse plekken ter wereld.

Zoals Chief Dadá in zijn keynote speech ook uitlegde: “We maken grote films over de dieren en de bomen, maar dat is niet genoeg, want de grote films laten niet de strijd zien van de Inheemse bewakers die de dieren, de bomen en de rivieren beschermen.” We zien inderdaad dat in veel delen van de wereld Inheemse landverdedigers worden gedood of geïntimideerd wanneer ze uitbuitende industrieën proberen tegen te houden.

Esther op Indigenous Liberation Day op 12 oktober in Amsterdam (foto: Oscar Brak).

80/20-crowdfunding

Omdat onze bossen, de biodiversiteit en de Inheemse bevolking dringend moeten worden beschermd, heeft Aralez dit jaar op 12 oktober een 80/20-crowdfundingscampagne gelanceerd. De campagne is bewust zo opgezet dat tachtig procent van de fondswerving rechtstreeks naar de Maró gemeenschap van Chief Dadá gaat. De resterende twintig procent wordt geïnvesteerd in de campagne van volgend jaar, zodat we weer een andere gemeenschap kunnen steunen die geconfronteerd wordt met voortdurende kolonisatie. De campagne kiest bewust voor deze 80/20 verdeling als een verwijzing naar de tachtig procent biodiversiteit die vandaag door Inheemse gemeenschappen wordt beschermd. Hiermee wordt ook impliciet de ongelijkheid en scheve machtsverhouding in de witte klimaatbeweging aangekaart. De resterende twintig procent wordt dus gebruikt in de jaarlijkse campagne rond Indigenous Liberation Day, een dag die gericht is op bewustwording van de klimaatcrisis als een koloniale crisis.

De opbrengst van de crowdfunding wordt niet geïnvesteerd in het ‘ontwikkelingsverhaal’ dat wordt gepromoot door veel ngo’s. De ingezamelde donaties worden rechtstreeks gegeven aan de gemeenschap die Chief Dadá vertegenwoordigt, zonder tussenliggende ngo-directeuren, dure kantoren of rekruteerders en straatwervers. De boswachters en de gemeenschap zijn ervaren en deskundig in de strijd tegen ontbossing, dus er is geen behoefte aan extern beheer of overleg over hoe de fondsen moeten worden besteed. Op deze manier worden de koloniale machtsverhoudingen niet gereproduceerd. De fondsen worden gegeven als een vorm van bescherming en herstel ten opzichte van de voortdurende kolonisatie. De Inheemse autonomie wordt beschermd, in de hoop dat toekomstige crowdfunding niet meer nodig is.

Chief Dadá wordt in zijn werk wel onder andere ondersteund door Forest Forces, een ngo opgericht door criminoloog Tim Boekhout van Solinge. De organisatie bundelt verschillende onderzoeksvelden, zoals criminologie, misdaadwetenschap en strafrechtelijk onderzoek. Op deze manier proberen ze bos- en wildlifecriminaliteit op te sporen en te voorkomen. Daarnaast verbinden ze lokale en nationale justitiekorpsen met elkaar. Via de website van Forest Forces kun je meer te weten komen over hun missie, methodologie en prestaties tot nu toe. De donaties zullen met name worden gebruikt om te investeren in apparatuur (zoals drones) waarmee de gemeenschap kan controleren waar illegale ontbossingen plaatsvinden en in middelen om efficiënter door het Amazonegebied te reizen, zoals speedboten. Op deze manier kunnen ze grotere gebieden beschermen en monitoren.

Chief Dadá Borari.

De urgentie van solidariteit met de Inheemse bevolking van Brazilië

Waarom zijn wij als Nederlandse samenleving verantwoordelijk voor de ondersteuning van Chief Dadá’s gemeenschap? Nederland is een belangrijke handelspartner van Brazilië en negeert de schendingen van mensenrechten die worden gepleegd door de regering van Bolsonaro. Het is geen verrassing dat in 2019, onder het bewind van Bolsonaro, de ontbossing in het Amazonegebied naar nieuwe recordhoogten steeg. Waarbij er in 2019 meer dan tienduizend vierkante kilometer bos is gekapt. In 2020 steeg het nog eens met 23 procent. Daarnaast heeft Brazilië volgens Global Witness momenteel het op twee na hoogste aantal Inheemse mensen dat jaarlijks wordt vermoord, waarmee Brazilië een van de meest onveilige plekken is voor Inheemse natuurbeschermers.

Brazilië heeft dringend behoefte aan een nieuwe president. In de jaren negentig verklaarde Bolsonaro publiekelijk, toen werkzaam als congreslid, hoe de troepen er niet in geslaagd waren om de Inheemse gemeenschappen in Brazilië uit te roeien. In het kader van een monoloog over de hoeveelheid land die is gereserveerd voor de Inheemse bevolking verklaarde hij: “De Noord-Amerikaanse cavalerie was competenter omdat zij in het verleden hun Inheemse bevolking hebben gedecimeerd en vandaag hebben zij dit probleem niet in hun land”. In 2020 verklaarde Bolsonaro als president in een van zijn wekelijkse Facebook-uitzendingen dat “Indianen ongetwijfeld aan het veranderen zijn… ze worden steeds meer menselijke wezens, net als wij”.

De ontmenselijking van Inheemse volkeren in Brazilië wordt niet onder stoelen of banken gestoken, wat resulteert in de huidige en voortdurende genocide. Onze campagne loopt bewust tot 30 oktober, want dan vinden er weer Braziliaanse verkiezingen plaats, in de hoop dat het regime zal veranderen.

Panelgesprek op Indigenous Liberation Day op 12 oktober in Amsterdam (foto: Oscar Brak).

Nederlandse neo-koloniale investeerders in Brazilië

De Nederlandse regering is medeplichtig aan de vernietiging van het Amazonegebied. In haar rol als handelspartner adviseert en helpt Nederland de Braziliaanse regering met infrastructuurprojecten die grondstoffen onttrekken aan het Amazonegebied. Dit is onder andere gedocumenteerd in een rapport van Both ENDS en een artikel in OneWorld. Bovendien zijn commerciële banken en pensioenfondsen medeplichtig aan de vernietiging van het milieu en de schending van de rechten van de Inheemse bevolking. Volgens de Fair Finance Guide zijn 21 banken, verzekeraars en pensioenfondsen die actief zijn op de Nederlandse markt op dit moment betrokken bij de ontbossing in het Amazonegebied. Om precies te zijn hebben zes van de zeven Nederlandse banken, vijf van de negen verzekeringsmaatschappijen en tien van de tien Nederlandse pensioenfondsen financiële relaties met een of meer ontbossingsbedrijven. Jammer genoeg is het investeren in kolonialisme en het profiteren van de uitkomsten ervan niets nieuws voor Nederlandse financiële instellingen en de Nederlandse overheid.

Foto’s en dankwoord op Indigenous Liberation Day op 12 oktober in Amsterdam (foto: Oscar Brak).

Koloniale geschiedenis: Nederlands Brazilië

Wist u dat ‘Nederlands Brazilië’ de belangrijkste kolonie van de West-Indische Compagnie was tijdens de zogenaamde ‘Gouden Eeuw’? Deze periode van Nederlandse kolonisatie en bezetting van Brazilië droeg ook bij aan de ontwikkeling van de ‘vrijhandelsideologie’ in Europa, waarover u meer kunt lezen in “Dutch Brazil and the Making of Free Trade Ideology” van Arthur Weststeijn. Een tijd waarin dus de “VOC-mentaliteit” vorm kreeg, een mentaliteit waar oud-minister-president Balkenende nog naar teruggreep toen het ging om de Nederlandse handelsgeest.

Een ander belangrijk feit is dat banken en verzekeringsmaatschappijen, net als nu, van oudsher betrokken zijn bij het verschaffen van de financiële infrastructuur en middelen voor koloniale bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van de Nederlandse bank ABN-AMRO bij de transatlantische slavenhandel en het plantagesysteem in de Nederlandse koloniën. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het OneWorld-artikel “Hoe Nederlandse banken verdienden aan slavernij”.

Eeuwenlang zijn voormalige koloniën geplunderd, omgevingen vernietigd en mensen onderdrukt voor het faciliteren van westerse markten, regeringen en bedrijven. De huidige winningsindustrie in het Amazonegebied is een vorm van “georganiseerde misdaad”. We dringen er bij de Nederlandse regering en de financiële instellingen op aan om te stoppen met deze koloniale “business as usual”, geworteld in een “vrijhandelsideologie”: het is gebaseerd op eeuwenlange diefstal.

Het is misschien niet mogelijk om grote systemen snel te veranderen, maar uw directe donaties ter ondersteuning van de Inheemse gemeenschappen kunnen voor hen meteen een verschil maken. Het is belangrijk dat we investeren in herstel, dekolonisatie en de bescherming van de gemeenschappen die geconfronteerd worden met voortdurende kolonisatie.

Voor sommige bronnen in het artikel is het LIVECAST evenement “Dutch Neo-colonialism in Brazil” geraadpleegd. Het 80/20-initiatief is gestart door Aralez in samenwerking met Free West Papua campaign Nederland in verband met de Century of Indigenous Liberation.

Wie de 80/20-campagne wil steunen, kan tot 30 oktober 2022 doneren via stichting Aralez op de IBAN-bankrekening: NL67 TRIO 0320036073. Je kunt ook doneren via de crowdfundingspagina van Forest Forces, die het hele jaar door geld zal blijven inzamelen.

Stichting Aralez