DT&V directeur Rhodia Maas niet bij Nacht voor de Vluchteling na protest tegen deelname

We kunnen nu melden dat het protest ertoe geleid heeft dat Rhodia Maas besloten heeft om niet mee te lopen met de Nacht van de Vluchteling. Deze informatie is afkomstig van een verslag van de slotbijeenkomst van “De Asielzoekmachine” (die eigenlijk “De Deportatiemachine” had moeten heten, maar dat terzijde). Ook tijdens deze bijeenkomsten was Rhodia Maas als verkoopster van het misdadige deportatiebeleid te vinden. De Nederlandse polder op haar best. In het verslag staat: “Directeur Rhodia Maas van Dienst Terugkeer & Vertrek vertelde gisteren tijdens de netwerkbijeenkomst dat zij zich – na intimiderende berichten en signalen – gedwongen zag af te zien van deelname aan De Nacht van de Vluchteling. ‘Jammer, want we moeten juist met elkaar in gesprek blijven. Dit beleid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.'” Het is natuurlijk volkomen terecht dat protest Rhodia Maas ertoe genoopt heeft zich terug te trekken. Zelfs “gedwongen”. Rhodia Maas mag dat wat ons betreft best zo ervaren. Ze zou hier een les uit kunnen trekken, namelijk hoe het moet zijn om onder dwang iets te doen wat je niet wilt. Uiteraard gaat de vergelijking mank, want waar vluchtelingen met harde hand door politie en marechaussee de grens over worden gezet, kan Maas op diezelfde harde hand rekenen om zich te laten beschermen. Maar toch, het was voelbaar. Voor het overige is het natuurlijk geklaag van iemand die een terreurbewind voert en zichzelf graag in de slachtofferrol plaatst (…) De reeks bijeenkomsten onder de noemer “De Asielzoekmachine” is de laatste tijd een belangrijk onderdeel van hun propaganda. Als je nu de opmerking van Maas bekijkt die wij hierboven citeerden, zie je in een enkel oogopslag duidelijk wat het doel van deze “asielzoekmachine”-bijeenkomsten is: het medeplichtig maken van deelnemers aan het beleid, zodat vol kan worden gehouden dat dit een keuze is van ons allemaal. Het is “onze gezamenlijke verantwoordelijkheid”, opdat ambtenaren van de DT&V en andere repressieve staatsinstrumenten daarmee de handen in onschuld kunnen wassen.

Actiegroep Stop DT&V! Stop deportaties! in DT&V directeur Rhodia Maas niet bij Nacht voor de Vluchteling na protest tegen deelname (Indymedia)