FNV richt pijlen op Flextensie-project Delfzijl

Vakbond FNV beraadt zich op juridische stappen tegen de inzet van langdurig werklozen op uitzendbasis door het Werkplein Fivelingo in Delfzijl. Het Bureau Naleving van de bond stelt onderzoek in naar de rechtmatigheid van dit zogeheten Flextensie-project. De FNV is fel tegenstander van deze nieuwe manier om bijstandsgerechtigden werkervaring op te laten doen via korte uitzendklussen tegen een kleine bonus op hun uitkering. “Het wordt gepresenteerd als een nieuw wondermiddel om mensen aan het werk te krijgen, maar dit is puur misbruik van werklozen”, oordeelt noordelijk FNV-bestuurster Gea Lotterman. “Wij zullen ons hier met alle beschikbare middelen tegen verzetten. Desnoods via de rechter.” Flextensie wordt door steeds meer gemeenten ingezet om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. In het Noorden wordt het onder meer toegepast in Appingedam, Delfzijl, Loppersum en de stad Groningen. Ook in Grootegast, Leek, Marum en Noordenveld wordt de methode dit jaar ingevoerd. De FNV laat alle Flextensie-contracten uitpluizen die werklozen krijgen aangeboden. “Deelnemers zijn niet verzekerd en sociale premies worden niet afgedragen”, stelt Lotterman. “Als ze ziek of arbeidsongeschikt raken, draaien ze zelf voor alle risico’s op. Dat kan niet.” In Delfzijl zijn sinds de start in mei vorig jaar 22 werklozen ingezet op Flextensie-basis. Vier van hen vonden daardoor een baan. Werkgevers betalen een uurtarief van 12 euro. Daarvan gaat 2 euro naar de deelnemer. “Het meest schrijnend is dat gemeenten op deze manier verdienen aan de situatie van werklozen”, stelt Lotterman. In Delfzijl bracht het uitzendwerk bijna 40.000 euro op. Na aftrek van de organisatiekosten bleef daarvan ruim 16 mille voor de gemeente over. Die bespaarde bovendien 13 mille aan uitkeringen.

Erik van der Veen in FNV richt pijlen op Flextensie-project Delfzijl (Daggbladvanhet Noorden)