Fossielvrij NL is solidair met Kick Out Zwarte Piet

Er zal geen klimaatrechtvaardigheid komen zonder actief te werken aan rechtvaardigheid voor mensen van kleur en gemarginaliseerde gemeenschappen (raciale rechtvaardigheid). Deze twee strijden kunnen niet los van elkaar worden gezien, omdat ze beide noodzakelijk zijn om uit de systeemcrisis te komen waar we ons nu in bevinden. Wij strijden voor een fossielvrije wereld; een leefbare, rechtvaardige en eerlijke maatschappij waarbij de impact van klimaatontwrichting wordt afgewend. Daarbij zijn we ons er goed van bewust dat we onze visie niet kunnen realiseren als we de grondoorzaken van de klimaatcrisis niet aanpakken. Klimaatverandering en sociale ongelijkheid zijn allebei het resultaat van dezelfde systeemcrisis. Deze crisis is gebaseerd op de oneerlijke verdeling van sociale, politieke en economische macht, en de systemen die rijke, witte mensen in hogere sociale klassen bevoorrechten, en tegelijkertijd mensen met lage inkomens, inheemse, migranten- en andere gemarginaliseerde gemeenschappen onderdrukken. Anti-racisme-activisten strijden al meer dan tien jaar voor een rechtvaardige en inclusieve maatschappij in Nederland, met focus op het uitbannen van de racistische karikatuur Zwarte Piet. Elk jaar weer voert Kick Out Zwarte Piet (KOZP) campagne voor een inclusieve, veilige Sinterklaasviering voor iedereen, zonder Zwarte Piet. Zij doen dit door vreedzame, geweldloze demonstraties te organiseren. Racisme en systematische onderdrukking zijn gedurende deze tijd van het jaar extra zichtbaar in Nederland. Sinds de snelwegblokkade in Dokkum in 2017 gaat verbaal geweld hand in hand met fysiek geweld door extreem-rechtse groepen. Afgelopen vrijdag 8 november heeft een rechts-extremistische groep het KOZP-congres in Den Haag met geweld aangevallen, door autoruiten in te slaan, geparkeerde auto’s in de straat te vernielen, en poging tot brandstichten. Wij veroordelen deze aanvallen en veroordelen alle vormen van racisme, geïnstitutionaliseerd dan wel geïnternaliseerd, rond het Sinterklaasfeest en daarbuiten.

Fossielvrij in Fossielvrij NL is solidair met Kick Out Zwarte Piet (Gofossilfree.org)