Geert Wilders en Joke Kaviaar zijn geen kameraden

Logo van We Are Change Rotterdam.
Logo van We Are Change Rotterdam.

Geert Wilders en Joke Kaviaar zijn geen strijdmakkers. Een beetje een overbodige constatering, zal je als lezer denken. Natuurlijk staan beiden niet aan dezelfde kant. Wilders is een notoire racist die tientallen miljoenen Europese moslims wil deporteren, terwijl Kaviaar samen strijdt met vluchtelingen en migranten voor verblijfsrecht en tegen racisme, en daar wordt ze, zoals bekend, ook nog eens voor vervolgd.

Toch heeft de organisatie We Are Change Rotterdam gisteren een zeer suggestief filmpje op Youtube geplaatst over de manifestaties van afgelopen zaterdag in Den Haag waarin Kaviaar en Wilders worden afgeschilderd als gezamenlijke strijders tegen de bezuinigingen. Begeleid door een strijdbaar muziekje worden in het filmpje snel beelden afgewisseld van de PVV-manifestatie op de Koekamp en de manifestatie op Het Plein. Wie niet beter wist, zou kunnen denken dat het om een enkele actie ging. Welke beelden waar opgenomen zijn, is vooral op te maken uit de ondergrond: staan de deelnemers op gras, dan was het bij Wilders, staan ze op straatstenen, dan was het Plein het toneel. Het filmpje laat zien dat Wilders, Kaviaar en anderen toespraken houden, maar wat ze zeggen is weggemoffeld. Je hoort alleen het muziekje, waardoor niet te horen is dat Wilders moslims er weer eens van langs geeft en Kaviaar opkomt voor migranten en vluchtelingen en zich uitspreekt tegen staat, kapitaal en fascisme. Zo worden fascisten en linksen op een schandalige manier op één lijn gesteld.

We Are Change schreef bij het filmpje: “Alle demonstraties waren gericht tegen het beleid van het huidige kabinet. Dutch Revolution organiseerde als eerste ‘Het is Genoeg’, deze manifestatie speelde zich af op Het Plein bij de Tweede Kamer. De PVV demonstreerde op Koekamp. De tegendemonstratie van de AFA tegen de PVV op het Spuiplein bij het Stadhuis. Alle groepen leken na 14:00 bijeen te komen op het Plein”, waarna de filmmakers teleurgesteld afsloten met: “De mensen bleven echter verdeeld in links en rechts.”

Eerder bood We Are Change in filmpjes onder meer al een platform aan de antisemitische samenzweringsfantast David Icke en de voorzitter van de ultra-kapitalistische Libertarische Partij om hun reactionaire ideeën te spuien. Daarnaast is men bij het clubje nogal geobsedeerd door de Bilderberg-conferenties, zoals wel vaker het geval is in conspiracy-kringen. Daar is overigens ook het idee van “niet links, niet rechts” vaak zeer populair.

Maar waarom toch zoveel aandacht voor een vaag filmpje uit de conspiracy-‘beweging’? Daar zijn er zoveel van op internet. Klopt, maar het probleem is dat deze groep ook af en toe kritische filmpjes maakt rond onder meer dwangarbeid. En daardoor kweken ze goodwill in linkse kringen en zeker bij groepen die zich verzetten tegen dwangarbeid. En zo vinden sommige We Are Change-video’s hun weg via onder meer Facebook richting allerlei progressieve kringen.

Groepen die het verschil tussen rechts en links, tussen racisme en anti-racisme, niet willen waarnemen, of erger nog: willen wegmoffelen, en die hun plekje opeisen in actiekringen zagen de poten onder de linkse stoel weg. Want een beweging die Wilders, nationalisme, racisme en antisemitisme lijkt te accepteren geeft de boodschap aan onder meer “allochtonen” en Joden dat ze niet meer welkom zijn.

Het is zaak dat we ons niet in de luren laten leggen door de mooie kunstjes – zoals het maken van gelikte filmpjes – van reactionaire groepjes als We Are Change, en hen geen openingen bieden in de beweging.

Eric Krebbers