Gemeente, maak van je dwangarbeid gewoon cao-banen als je zo graag wilt dat bijstandsgerechtigden betaald werk vinden

Vroeger werden arbeiders in de groenvoorziening standaard nog beloond met een salaris en een contract. Waarom gebeurt dat niet meer als het om bijstandsgerechtigden gaat? Hoogstwaarschijnlijk omdat de gratis arbeid van bijstandsgerechtigden voor de gemeente Alphen aan den Rijn veel goedkoper is. Zo kan men de bezuinigingen doordrukken die de landelijke overheid de gemeenten oplegt. Uiteraard gaat dat ten koste van mensen aan de onderkant van de samenleving. Mensen die het al moeilijk genoeg hebben en vanwege de economische crisis nauwelijks een betaalde baan kunnen vinden. Als de gemeente Alphen aan den Rijn zo graag ziet dat bijstandsgerechtigden betaald werk vinden, dan kan de gemeente er zelf toe overgaan om de gratis arbeiders die nu in de groenvoorziening moeten werken, een baan aan te bieden tegen de geldende CAO-voorwaarden. Door bijstandsgerechtigden onbetaald te laten werken naast en met mensen met een WSW-indicatie, zet de overheid beide groepen tegen elkaar op. WSW-ers voelen zo de hete adem in hun nek van de gratis arbeiders die de bijstandsgerechtigden zijn. Zonder het zelf te willen, worden bijstandsgerechtigden tot concurrent gemaakt van arbeidsgehandicapten, die zelf op de zogenaamde vrije arbeidsmarkt ook moeilijk aan de slag kunnen komen. Dat is een hele nare verdeel-en heerspolitiek van de overheid, waar ook de gemeente Alphen aan den Rijn aan meedoet. In plaats van achter deze politiek aan te hollen, doen bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten er goed aan om samen sterk te staan.

Jane Abdoella in Dwangarbeid in opkomst (Alphen in het nieuws)