Gemeente Nijmegen, stop met het stemlokaal in het verenigingsgebouw van de fascistische Grijze Wolven!

Het omstreden stemlokaal in 2018 met een Turkse en twee Grijze Wolven-vlaggen.

De gemeente Nijmegen gaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen toch weer een stemlokaal vestigen in het hoofdkwartier van de plaatselijke afdeling van de extreem-rechtse Grijze Wolven: het Turks Cultureel Centrum (TCC). Dat is niet alleen een verkeerd signaal, alsof dit een democratische vereniging zou zijn, maar het maakt het ook moeilijker voor tegenstanders en slachtoffers van Grijze Wolven om in hun eigen wijk te gaan stemmen.

Linkse en feministische wijkbewoners, in het bijzonder degenen met een alevitische, Koerdische of Armeense achtergrond, zullen zich niet echt veilig voelen in dit bolwerk van Turks-Nederlandse fascisten. Ze vormen in Turkije namelijk al decennia lang het doelwit van aanvallen en pogroms door de Grijze Wolven. Ook in Europa worden politieke tegenstanders regelmatig het slachtoffer van geweld door Grijze Wolven.

Vanzelfsprekend verwachten we niet dat er tijdens de verkiezingen in het Grijze Wolven-stemlokaal geweld zal plaatsvinden. Maar het is geen aanmoediging om het kiesrecht uit te oefenen als mensen daarvoor naar een extreem-rechtse vereniging moeten.

We zijn voorstander van stemlokalen bij alle mogelijke verenigingen, juist ook bij organisaties van migranten, maar niet bij bolwerken van organisaties die zelf nadrukkelijk anti-democratisch zijn.

Het TCC maakt onderdeel uit van de landelijke Grijze Wolven-federatie TFN, die op haar beurt weer een onderdeel vormt van de vanuit Turkije aangestuurde Europese Grijze Wolven-federatie.

Bij de Provinciale Staten-verkiezingen van 2017 hing in het stemlokaal een poster van Alparslan Türkeş, de oprichter en grote leider van de Grijze Wolven-partij MHP. Dat leidde tot ophef. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hingen er boven de stemhokjes vlaggen van de Europese Grijze Wolven-federatie (Avrupa Türk), de Nederlandse Grijze Wolven-federatie (TFN) én de Turkse nationale vlag.

Op raadsvragen van de SP over het Grijze Wolven-stemlokaal, van 17 februari 2020 antwoordde het Nijmeegse college van B&W inconsistent. Men achtte het “niet wenselijk” “dat een organisatie met een extremistisch karakter dienst doet als locatie voor een stembureau”. (vraag 4) Maar op de vraag of het college voornemens was “om het TCC voortaan niet meer te benaderen als locatie voor een stembureau bij verkiezingen” antwoordde men doodleuk dat er “geen reden is om de locatie niet aan te wijzen als stembureau”.

Als de Nederlandse fascistische partij NVU een vergelijkbaar berucht pand had in Nijmegen, zou de gemeente daar dan ook een stemlokaal vestigen, mits men enkele posters zou verwijderen?

Meer informatie vind je in ons Dossier Turks rechts in Nederland. In dit verband is ook ons rapport “De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven” (februari 2020) bijzonder relevant.

Eric Krebbers