Het neo-liberalisme op nieuwe wegen

De sociaal-democratische partijen en vakbonden kunnen hun klassieke rol niet meer vervullen, namelijk beperkte concessies afdwingen van het kapitaal, in ruil voor een legitimering van een in wezen neo-liberaal beleid. Enerzijds is het kapitaal in de huidige economische crisis minder dan ooit tot concessies bereid, anderzijds is de meerderheid van de bevolking tegen de afbraak van de laatste sociale zekerheid en de arbeidsvoorwaarden van de werkenden.

Piet van der Lende
In Het neo-liberalisme op nieuwe wegen (Konfrontatie)