Huren omhoog, huurtoeslag omlaag

Donner is de kampioen van het economische geweld, dit keer tegen de huurders.
Het rijkeluiskabinet Bruin I houdt vast aan het plan van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken om de huren in “schaarstegebieden” fors te verhogen. Een eerder voorstel van Donner was door de Tweede Kamer verworpen. Daarop diende de minister doodleuk een aangepaste versie in. Om de huurders extra te treiteren wil hij ook nog eens sneller en zwaarder bezuinigen op de huurtoeslag.

Oorspronkelijk kwam Donner met het voornemen om alle huurwoningen in Nederland 25 extra woningwaarderingspunten toe te kennen, terwijl die woningen wel in dezelfde staat zouden blijven als voorheen. Dat zou neerkomen op een huurverhoging van 123 euro per maand, een absurd hoog bedrag voor mensen met lagere inkomens. De Tweede Kamer verwees dat plan in mei naar de prullenmaand. De Woonbond en andere huurdersorganisaties zijn woedend op Donner, maar de mastodont met de olifantenhuid en de botte kop trekt zich al jaren niets aan van kritiek van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen aan de onderkant van de samenleving. Als minister in de kabinetten Balkenende I, II, III en IV nam hij arme en kwetsbare mensen al te grazen. Die aanval zet hij in Bruin I in een nog hogere versnelling voort.

Met het aangepaste voorstel dat hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde blijft hij de huurders pesten. Volgens dat plan stijgen de huren van “gewilde” woningen in 10 regio’s met woningtekorten met maximaal 25 punten. “Minder gewilde” woningen in deze gebieden krijgen er toch nog 15 punten bij, wat neerkomt op een stijging van 73 euro per maand. Donner streeft naar meer marktwerking in de huursector en daarvoor moeten de huren fors omhoog, vindt hij. De huurders moeten bloeden op de slachtbank van de heilige “vrije” markt, die zovelen knecht en knevelt. De Huurdersvereniging Amsterdam maakt duidelijk dat de bezwaren tegen het oorspronkelijke plan ook gelden voor het aangepaste voorstel. “De doorstroming stokt, want verhuizen binnen of naar deze 10 gebieden gaat gepaard met enorme huurstijgingen. Door de extra punten zullen veel sociale huurwoningen uiteindelijk geliberaliseerd worden en dus niet meer bereikbaar zijn voor de meeste huurders. Gezinnen met huurtoeslag worden naar kleine woningen gedwongen en de uitgaven voor huurtoeslag stijgen, wat zal leiden tot nieuwe bezuinigingen op de huurtoeslag. Meer nog dan het vorige plan leidt dit beleid tot segregatie tussen rijke en arme wijken.”

Om de armste huurders nog meer de vernieling in te helpen, wil Donner ook nog eens de bezuinigingen op de huurtoeslag versneld en verzwaard doorvoeren. Maar liefst 79 procent van de huurtoeslagontvangers wordt geraakt door deze maatregel. Gemiddeld krijgen ze daardoor ongeveer 10 euro minder toeslag per maand. Volgens het kabinet zou met die korting worden “gestimuleerd dat (potentiële) huurtoeslagontvangers een bewustere keuze maken voor meer of minder woonkwaliteit en – in relatie daarmee – een hogere of lagere huurprijs”. De Woonbond is boos over het asociale beleid tegen huurders. “Het kabinet ontziet de koopsector en pakt huurders keihard aan”, aldus Woonbond-directeur Ronald Paping. “Eerst wordt de toegang tot een betaalbare huurwoning ernstig bemoeilijkt door het bijtellen van 25 extra woningwaarderingspunten, en vervolgens moeten huurders met huurtoeslag van het kabinet maar omzien naar een woning met minder kwaliteit of een lagere huur.” Donner, ben je nou helemaal bedonderd!

Harry Westerink