Internet-nazi’s

Boekcover
Onlangs publiceerde het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) het onderzoek “Rechtsextremisme op het internet” van J. van der Krogt naar extreem-rechtse uitingen op het Nederlandse deel van internet en wat daar tegen ondernomen kan worden. Sinds de tweede helft van de jaren 90 ontwikkelt het internet zich in een razendsnel tempo. Sinds haar oprichting ontvangt het MDI een groeiend aantal meldingen van discriminatie. Veel daarvan is strafbaar. Het MDI hanteert een reeks begrippen die extreem-rechts karakteriseren, zoals nationalisme, racisme, etnocentrisme, anti-democratisme en het streven naar een sterke staat. Voor het onderzoek heeft Van der Krogt 114 websites onderzocht en onderverdeeld in twee categorieën: sites met een nazistisch en sites met een “klassiek extreem-rechts” karakter. De nazistische websites bevatten veel meer strafbare uitingen en hebben een opruiende en radicaliserende invloed op hun gebruikers. Dat uit zich in extreem-rechtse activiteiten buiten het internet, het zogenaamde “offline leven”. Electoraal hebben nazistische en andere traditioneel extreem-rechtse partijen momenteel weinig succes, maar op internet en op straat roeren de aanhangers ervan zich steeds meer.

Iedere uiting op internet is uniek in woord en context. Bij ieder geval moet een afweging gemaakt worden of de extreem-rechtse uiting strafbare discriminatie is. Als dat inderdaad het geval is, dan moet vervolging worden ingesteld. Vaak is dat niet makkelijk omdat de beheerders van een aantal websites die in Van der Krogts onderzoek betrokken zijn, hun identiteit verborgen houden. Er wordt weinig toezicht gehouden op de juistheid van gegevens die websitebeheerders aan providers aanleveren. Maar in de gevallen van de extreem-rechtse websites Holland Hardcore en Stormfront vormde anonimiteit gelukkig geen garantie voor het uitblijven van vervolging. Het MDI-rapport is een aanrader voor anti-fascisten, en voor iedereen die zich zorgen maakt over de gevaren van de nadrukkelijke aanwezigheid van extreem-rechts op internet.

“Rechtsextremisme op het internet”
, J. van der Krogt.

Roel Nagel