Intimidatie bij abortusklinieken

Nog ernstiger dan het geluid in politiek en media zijn de steeds agressievere demonstraties bij abortusklinieken. Het waarschuwingsbord bij een Utrechtse kliniek spreekt boekdelen: “Pas op voor agressieve abortusdemonstranten”. Werden er in het verleden afspraken gemaakt tussen abortusklinieken en anti-abortusactivisten dat één keer per maand gedemonstreerd mocht worden voor de ingang van de kliniek, staan er nu regelmatig meerdere dagen per week demonstranten. Vaak worden zij opgeleid door het katholieke Stirezo. Ze vallen vrouwen lastig met opmerkingen als “weet je het wel zeker?”, “het kindje wordt in stukken geknipt” en “je begaat een moord”. Vrouwen krijgen boekjes in hun handen gedrukt met bijbelteksten, plaatjes van foetussen en mogelijke risico’s van de ingreep. EenVandaag liet op 16 januari zien hoe dit voor vrouwen vaak een zeer intimiderende en zelfs traumatische ervaring kan zijn. Vrouwen komen huilend de kliniek binnenlopen of zien zelfs af van de moeilijke keuze die ze eerder hadden genomen. Vorige maand publiceerde Stirezo trots dat de organisatie zich voortaan geheel gaat toeleggen op het faciliteren en financieren van dat wat zij “bidden bij abortuscentra” noemen. Ze vermelden blij dat de cursussen die ze hiervoor organiseren steeds meer deelnemers trekken. De cursussen staan onder leiding van zuster Monja die op de site vermeldt dat haar methodiek gebaseerd is op de Amerikaanse pro life-activist en bisschop mgr. Reilly. Zij legt uit “dat hij na allerlei acties tot de conclusie kwam dat gebed de enige oplossing is”. Zoals EenVandaag liet zien is hier zeker geen sprake van een goed gesprek. Vrouwen dienen beschermd te worden tegen deze vorm van intimidatie. Net zoals een burgemeester kan en moet ingrijpen als de openbare orde in gevaar komt door een demonstratie. Net zoals er lokale ‘sisverboden’ zijn, moet er ook een oplossing komen voor deze systematische intimidatie rond abortusklinieken.

Christa Compas en Mark Bos in De stille revolutie tegen abortus (Oneworld)