Jeroen Dijsselbloem: lokpoliticus voor rechtse kiezers

Jeroen Dijsselbloem wil laten zien dat de PvdA ook ferm kan zijn tegen "allochtonen"

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem is een man met een missie. IJverig probeert hij kiezers die gevoelig zijn voor de racistische prietpraat van Wilders en Verdonk in de invloedssfeer van zijn partij te krijgen en te houden. Zijn laatste actie was de oproep aan Ayaan Hirsi Ali om terug te keren naar de PvdA.

Dijsselbloem wil als lokkertje voor rechtse kiezers laten zien dat de PvdA ook ferm kan zijn tegenover “allochtonen”. Als woordvoerder integratie gaf hij eind 2006 zijn zegen aan de discriminerende inburgeringswet van Verdonk. Zij aan zij met de ChristenUnie ageert hij voortdurend tegen “de zwarte cultuur” van MTV, en hij zegt – in de paternalistische traditie van het kolonialisme – Antillianen te willen “verheffen”. Onlangs deed Dijsselbloem de felle aanval van Marijnissen op Wilders af als “grote woorden en emoties”. En afgelopen weekend riep hij dus zijn voormalige partijgenote Hirsi Ali op om terug te keren naar de sociaal-democratische familie.

Hirsi Ali. Vóór het tijdperk-Wilders hét gezicht van de islambashers in Nederland. Onder meer berucht vanwege haar bevolkingspolitieke voorstel voor een korting op de kinderbijslag om de toestroom van kinderrijke allochtone gezinnen tegen te gaan, haar discriminerende voorstel om moslims in sollicitatieprocedures te screenen op “ideologische overtuiging” en haar selectieve kruistocht tegen islamitische scholen. Volgens Dijsselbloem is Hirsi Ali echter “een echte PvdA-er. Toen ze ons verliet, was dat een zwarte dag”. “Ze is fel, ze is hard, maar dat hoort bij vrouwenemancipatie”, voegde hij er nog aan toe.

De PvdA is duidelijk in de war en nog steeds niet hersteld van het Fortuyn-trauma. Electoraal zit de partij klem tussen de SP en populistisch rechts, en durft geen stelling te nemen. Daarom probeert de partij beide flanken van het electoraat tevreden te stellen. Terwijl onder meer minister Vogelaar de linkerflank bewerkt, mag de berekenende Dijsselbloem van Wouter Bos proberen de rechterflank van het electoraat weer richting PvdA te krijgen.