Jongerius, daar is het gat van de deur!

Museumplein 2004
FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft zich opnieuw de woede op de hals gehaald van het strijdbare deel van de vakbeweging. In oktober 2009 hoonden veel FNV-ers haar weg, toen ze openlijk toenadering zocht tot de PVV van Geert Wilders. De laatste dagen ligt Jongerius weer onder vuur, ditmaal wegens de achterkamertjespolitiek en de nederlagenstrategie van de FNV-top in de strijd tegen het AOW-plan van de regering.

In een interview met de GPD-kranten liet Jongerius en paar dagen geleden weten: “Als een meerderheid van het parlement kiest voor een verhoging van de AOW-leeftijd, heb je je daar bij neer te leggen.” Daarop brak binnen de FNV de pleuris uit. Na een crisisberaad kwam de FNV-top op 20 december met een verklaring die de hoog opgelopen gemoederen moet sussen. Daarin stelt men dat de FNV haar verzet tegen het AOW-plan niet heeft gestaakt, in tegenstelling tot “de indruk” die zou zijn ontstaan in de media. Eerst je erbij neerleggen en dan toch misschien weer niet, onder druk van de achterban. Het is duidelijk dat Jongerius en de rest van de vakbondstop aan het zwalken is.

Doorbraak steunt het streven naar een linkse, strijdbare en democratische vakbeweging. Wij zijn solidair met arbeiders, organizers en andere strijdbare vakbondsleden die zich van onderop verzetten tegen de bureaucratische en corporatistische top-down structuur die de Nederlandse vakbonden kenmerkt. De arbeiders behoren zelf het beleid van hun bonden te bepalen, niet de vakbondstop. “Wij zijn de FNV, wij besluiten en jullie voeren uit. Als je dat als voorzitter van de FNV niet wil uitvoeren, dan is daar het gat van de deur”, aldus FNV Vecht voor je recht, een netwerk waarin actieve FNV-ers samen werken aan een vakbeweging “die het verband legt tussen alle aanvallen die sinds 2000 in Nederland en de rest van Europa op de neo-liberale agenda zijn gezet. Een strijdbare vakbeweging die niet langer meewerkt aan de gefaseerde afbouw van werknemersrechten, maar die in de aanval gaat voor een sociaal en rechtvaardig Nederland en Europa.” Het netwerk ziet voor de FNV alleen een uitweg “als er een andere voorzitter komt. Dan kan er schoon schip gemaakt worden en kan er met overtuiging een andere weg worden ingeslagen.”

Harry Westerink