Kamp sluit jongeren zonder verblijfsrecht uit van onderwijs

Kamp is trots, hij heeft zojuist de apartheid weer verder geperfectioneerd!
Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft weer eens een staaltje hufterigheid laten zien. De kampioen in het weigeren van werkvergunningen wil leerlingen zonder verblijfsrecht blijven uitsluiten van stages die deel uitmaken van hun opleiding. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children is woedend over het gesjoemel met kinderrechten door het kabinet.

Leerlingen zonder papieren kunnen geen stage lopen, omdat ze daarvoor een werkvergunning nodig hebben die ze vanwege de uitsluitingsregels niet kunnen krijgen. Daarmee wordt het recht op onderwijs geschonden dat ook illegaal gemaakte jongeren hebben. Volgens de wet hebben die jongeren er recht op om een opleiding die ze voor hun achttiende jaar zijn begonnen, af te maken. Maar die opleidingen kunnen ze nooit succesvol afronden, als ze geen stage mogen lopen.

Op 29 januari 2009 heeft de coalitie “Naar toegankelijk onderwijs voor ‘illegale’ leerlingen” hierover al een brandbrief geschreven naar het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Pas op 13 april 2010 kwam het antwoord van de toenmalige minister André Rouvoet. Hij liet weten dat minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken “voornemens” was om de eis van werkvergunningen bij stages te schrappen. Een oplossing van het stageprobleem voor leerlingen zonder papieren leek dus in zicht. Maar inmiddels was het meest rechtse kabinet ooit aangetreden. Op 3 december 2010 vroeg ook de Vara Ombudsman aandacht voor de schending van het recht op onderwijs. Tijdens de tv-uitzending beloofde minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs echt een oplossing te gaan zoeken: “Ik wil dat elk kind dat onderwijs volgt, ook stage kan lopen”. Op 8 december drong GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver erop aan om het stageprobleem voor illegaal gemaakte jongeren eindelijk eens op te lossen. Mede namens diezelfde Bijsterveldt liet Kamp op 26 april 2011 in antwoord op de vragen van Klaver echter botweg weten dat mensen zonder papieren niet mogen werken in Nederland, daarom geen stages hoeven te volgen en ook hun opleiding niet hoeven af te maken.

Defence for Children vindt het “onaanvaardbaar dat het kabinet nu, meer dan een jaar na de eerste toezegging dat het probleem opgelost zou worden, komt met een volkomen tegengestelde reactie en de deur keihard dichtsmijt in het gezicht van ongedocumenteerde kinderen die op stage moeten.” De kinderrechtenorganisatie wil het recht op onderwijs via de rechter afdwingen, als de overheid de vloer blijft aanvegen met het internationale Kinderrechtenverdrag.

Harry Westerink