Langste staking sinds 1933 brengt schoonmaakbazen in het defensief

De druk en de rommel groeien
De al meer dan 6 weken durende staking van de schoonmakers is de langste in Nederland sinds 1933. De uiterst strijdbare en inspirerende acties zetten de opdrachtgevers en de bazen in de schoonmaaksector steeds meer onder druk. En de ongekende stakingsgolf breidt zich nog verder uit.

Inmiddels staken ongeveer 1.200 schoonmakers, die van de NS-stations en de NS-treinen het langst. Nadat de schoonmakers een paar dagen eerder actie voerden bij de UWV, ABN AMRO, De Telegraaf en Reed Elsevier, was op 5 april opdrachtgever Schiphol weer eens aan de beurt. Schiphol-topman Jos Nijhuis kreeg symbolisch een cadeaubon van 25 euro aangeboden, het schijntje waar de schoonmakers tijdens de cao-onderhandelingen eerder mee werden afgescheept. Nijhuis ontving in 2009 de maximale bonus van ruim 178 duizend euro naast zijn vaste salaris van 375 duizend euro. Zijn bonus alleen al is 10 keer zo hoog als het jaarinkomen van een schoonmaker op Schiphol.

Op 7 april legden ook de schoonmakers bij Heineken Experience en op de Universiteit van Amsterdam het werk neer. FNV Bondgenoten noemde “de astronomische bonussen” van de topbestuurders bij Heineken een extra reden om actie te voeren bij de bierbrouwer. Aan een demonstratie op 8 april in Den Haag namen ongeveer 600 schoonmakers deel. Ze gingen langs bij het ministerie van Sociale Zaken en eisten een gesprek met minister Piet Hein Donner. Die liet de schoonmakers echter buiten wachten, zonder hen te woord te staan. Diverse PvdA-, GroenLinks- en SP-politici riepen tijdens de demonstratie op om door te gaan met de staking totdat de eisen van de schoonmakers zijn ingewilligd. De partijen beloofden hen daarbij steun binnen en buiten het parlement. Uit het hele land komen overigens steeds meer steunbetuigingen binnen. En het onlangs opgerichte comité “Steun de schoonmakers”, waarin ook Doorbraak participeert, heeft in korte tijd een flink aantal solidariteitsacties georganiseerd.

De schoonmakers willen een loonsverhoging van 2 procent in 2010 en 2011, zodat ze er niet in koopkracht op achteruit gaan. De gierige bazen bieden tot nu toe niet meer dan 1 procent in 2010 en 1,5 procent in 2011. Het geduld van de grote opdrachtgevers lijkt op te raken. Volgens Schiphol en de NS zijn de verschillen tussen de werkgevers en de vakbonden “overbrugbaar”. De staking duurt hen te lang, “en wij zitten met de rotzooi”, aldus Nijhuis, die huichelde dat zijn bedrijf een bijdrage levert door “een goede opdrachtgever te zijn”. Schiphol spreekt de schoonmaakbazen erop aan om gauw met een oplossing te komen. Als het conflict niet snel wordt opgelost, dan overwegen Schiphol en ook de NS om een schadeclaim bij hen in te dienen.

“We laten ons niet onder druk zetten”, liet directeur Rob Bongenaar daarop namens de werkgeversorganisatie OSB weten. Hij vindt dat de opdrachtgevers boter op hun hoofd hebben. “Ze zijn medeverantwoordelijk voor de lage prijzen in de sector.” Opdrachtgevers en bazen rollen zo met elkaar over straat. Daaruit blijkt de grote kracht van de staking. Ondertussen krijgt ook OSB op 9 april actievoerders op bezoek. OSB heeft met de verspreiding van een pamflet onder schoonmakers tweedracht proberen te zaaien. Daarin stelde de schoonmaakbaas dat het de schuld van de FNV zou zijn dat er nog geen nieuwe cao is. De vakbond zou te hoge eisen stellen, en de stakers zouden zich tijdens hun acties asociaal gedragen. Maar schoonmakers laten zich niet uitspelen tegen de vakbond. De actievoerders eisen dat OSB per direct met dit soort intimidatiepogingen stopt. Ook volgende week gaat de strijd van de schoonmakers en hun ondersteuners door, en de week daarna, totdat de bazen aan hun eisen tegemoet komen.

Doe ook mee aan de solidariteitsacties van het steuncomité! Voor meer informatie zie de website of mail steundeschoonmakers@hotmail.com.

Harry Westerink