Leg bouwbedrijf De Vries en Verburg digitaal plat wegens collaboratie met het deportatiebeleid!

Spandoek bij eerdere actie.
Spandoek bij eerdere actie.

Al maandenlang voert de actiegroep Sloop Kamp Zeist een campagne tegen het bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat deel uitmaakt van de Burgland Groep. Het bedrijf uit Stolwijk is verantwoordelijk voor de bouw van een permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen, binnen de muren van de grensgevangenis Kamp Zeist. In het kader van de dag van de mensenrechten op 10 december is Sloop Kamp Zeist een online actie gestart waar ook Doorbraak voor oproept. Mail, bel, twitter en facebook het bedrijf op 10 december plat en eis dat men stopt met de bouw van de gevangenis!

De Vries en Verburg werkt mee aan de opsluiting en deportatie van vluchtelingengezinnen en collaboreert daarmee met het keiharde beleid van migratiebeheersing, aldus de actiegroep. Het bedrijf brengt zo mensenlevens in gevaar en schendt de mensenrechten. Ondertussen profileert het bedrijf zich als christelijk en maatschappelijk verantwoord. “Maar hoezeer De Vries en Verburg ook met de neus op de feiten wordt gedrukt, het bedrijf negeert het bloed aan de handen als gevolg van winst uit het apartheidsbeleid dat migranten als tweederangs burgers behandelt. Liever maakt het goede sier met de stichting Burgland Charitas Foundation, waaraan de Burgland Groep jaarlijks een deel van de winst afdraagt om projecten in Mozambique, Namibie, Malawi en Kenia te steunen. Maar dat is ook winst uit de bouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist en dus zwijgt de Burgland Groep hierover in alle talen. Op kritiek reageert het niet.”

Sloop Kamp Zeist heeft de onderstaande voorbeeldteksten opgesteld die naar het bouwbedrijf kunnen worden gestuurd en waarmee de druk op het bedrijf kan worden opgevoerd. Maar je kunt natuurlijk ook zelf teksten opstellen.

Mailtekst:

Uw bedrijf bouwt op dit moment een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en kinderen op Kamp Zeist. De overheid presenteert deze als “kindvriendelijk”, maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Ook uw bedrijf sluit de ogen voor deze harde werkelijkheid en verzwijgt zelfs zijn verantwoordelijkheid. Het doel van deze gevangenis is de deportatie van deze families en kinderen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het opsluiten van kinderen grote schade bij hen veroorzaakt. Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en -kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ik dring er met klem bij uw bedrijf op aan om de bouw van deze gezinsgevangenis te staken.

Facebooktekst:

Stop bouw #gezinsgevangenis #KampZeist! Het opsluiten van vluchtelingengezinnen en hun kinderen in de door u te bouwen gevangenis kost mensenlevens. Wat is het vernietigde leven van een vluchtelingenkind jullie waard? Winst maken uit deportaties betekent bloed aan uw handen.

Twitterteksten:

@Vriesverburg Stop bouw #gezinsgevangenis #KampZeist! Stop medewerking aan kinderdeportaties! Wilt u bloed van vluchtelingen aan uw handen?
Help zorgen dat morgen iedereen weet van de bouw van de #gezinsgevangenis op #kampzeist door @Vriesverburg!

Om de online actie tegen De Vries en Verburg tot een succes te maken heeft Sloop Kamp Zeist de contactgegevens op een rijtje gezet.

Websites:
http://www.burgland.nl
http://www.devriesverburg.nl
http://www.devriesverburg.nl

Contactformulieren op deze sites:
http://www.burgland.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier
http://www.devriesverburg.nl/contact/serviceformulier
http://www.burglandcharitas.nl/contact/contactformulier

Mailadressen:
info@burgland.nl
info@devriesverburg.nl
info@burglandcharitas.org

Bellen:
Burgland Groep: +31(0)182-348350
De Vries en Verburg: +31(0)182-341741
Burgland Charitas: +31(0)182-348394

Facebookpagina’s:
https://www.facebook.com/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV-399647190153825
https://www.facebook.com/burglandbouw/
https://www.facebook.com/burglandcharitas

Twitter:
https://twitter.com/Vriesverburg
https://twitter.com/teamVenV

Hashtags:
#gezinsgevangenis
#kampzeist

Harry Westerink