Mariët van Bommel: “Stop het geweld in Soedan! Grenzen open!”

Demonstrant op het Plein voor de Tweede Kamer.
Demonstrant op het Plein voor de Tweede Kamer.

Gisteren organiseerden de Darfur Union en Doorbraak in Den Haag een demonstratie tegen geweld in Soedan en tegen migratiebeheersing door de EU. Op het Plein voor de Tweede Kamer nam Mariët van Bommel van Doorbraak de tweede toespraak voor haar rekening. Hier de video van haar Engelstalige praatje en de vertaling ervan in het Nederlands.

Hallo, ik ben Mariët van Bommel en ik werk bij Doorbraak. Wij zijn een radicaal-linkse basisorganisatie tegen racisme en migratiebeheersing, en voor bestaanszekerheid en een rechtvaardige samenleving.

This text in English

We staan hier op de demonstratie tegen geweld in Soedan en tegen het migratiebeheersingsbeleid van Nederland en van de Europese Unie. Wij staan hier omdat mensen worden vermoord, dorpen worden geplunderd en vrouwen en meisjes worden verkracht door de milities ondersteund door president Al-Bashir van Soedan. Al-Bashir moet voor het Internationale Strafhof worden gebracht en veroordeeld voor zijn misdaden. De sprekers van de Darfur Union zullen hier meer over vertellen. Wij staan hier omdat vluchtelingen uit Soedan en uit andere landen een beter leven moeten kunnen krijgen. Er is hier ook een spreker van Wij Zijn Hier. Hij kan meer vertellen hoe er met vluchtelingen zonder papieren wordt omgegaan in Nederland. Wij staan hier omdat vluchtelingen worden tegengehouden aan de buitengrenzen van Europa. Buitengrenzen die steeds meer gemilitariseerd worden. De spreker van Stop Wapenhandel heeft hier meer over verteld. Buitengrenzen die steeds verder buiten het grondgebied van Europa worden geschoven.

De EU heeft haar buitengrens opgeschoven tot in Turkije, en tot in verschillende Afrikaanse landen. De Europese Unie, waaronder Nederland, maakt deals met dictators om vluchtelingen ervan te weerhouden Europa zelfs maar te bereiken. Dictators die geweld toepassen op de inwoners van hun eigen land, die mensenrechten schenden. En die dictators moeten vluchtelingen tegenhouden van de EU. Alle vluchtelingen. Wat je zo vaak hoort: de zogenaamd “echte” vluchtelingen mogen wel komen. Maar wat is een “echte” vluchteling überhaupt? Mensen die vluchten doen dat niet zomaar. Ze vluchten voor oorlog, geweld, verkrachtingen, hongersnood, armoede, onderdrukking. Ze vluchten voor hun leven. Ze vluchten vanwege hun toekomst. Iedereen wil een veilig leven, iedereen wil kansen hebben, zichzelf kunnen ontwikkelen. Vluchtelingen hebben daar recht op, net als iedereen die in Nederland geboren is.

Het is niet zo dat niemand Europa weet te bereiken. De wil om naar Europa te komen stuwt mensen voort. Er zullen altijd mensen door de gaatjes weten te slippen. Maar de wegen worden steeds gevaarlijker, en er vallen steeds opnieuw weer doden. Mensensmokkelaars zien het als lucratieve handel om gare bootjes zo vol te stouwen met mensen dat ze kapseizen, en vrouwen, mannen en kinderen, duizenden per jaar, verdrinken. Wachten in een vluchtelingenkamp tot je uitgekozen wordt, dat is een farce. Dat is een cosmetische handeling, die de EU gebruikt om te doen alsof men om mensenlevens geeft. Dus vluchtelingen stappen op die wankele bootjes. De Europese Unie, Nederland dus ook, is hiervoor verantwoordelijk. Nederland dat zo hoog opgeeft over de mensenrechten. Den Haag, de regeringsstad van Nederland, de stad van vrede en mensenrechten, zoals men zichzelf betitelt. Zij zijn verantwoordelijk voor deze drama’s en doden.

Er gaan rechtse stemmen op om het asielrecht op Europese bodem helemaal af te schaffen. Asiel kan dan alleen worden aangevraagd in een ander land, bij een ambassade. Word je afgewezen, dan heb je nooit een voet op Europese bodem gezet. Hoef je ook niet uitgezet te worden. Kan Libië, Turkije of Soedan bedenken wat ze met jou gaan doen. Daar krijgen die landen een heleboel geld voor van Nederland en de EU, ontwikkelingsgeld dat schaamteloos wordt ingezet als onderhandelingsmiddel. Geld voor vluchtelingen, maar niet aan vluchtelingen. En wat doen dictators met Europees geld, wat doen dictators met door Europa geleverd grensbewakingsmateriaal? Komt dat ten goede aan de bevolking? Natuurlijk niet.

De regering probeert niet iedereen die een verblijfsvergunning wil tegen te houden. Ben je kennismigrant en word je door een bedrijf gehaald om big bucks te verdienen? Je bent welkom. Maar ben je arm, ziek en wil je een verblijfsvergunning aanvragen? De legeskosten daarvoor zijn verhoogd tot wel 985 euro. Hoe ga je dat betalen? De regels worden zo gemaakt dat je als je arm bent, je minder kans hebt op verblijfsrecht, of om je partner of kind naar Nederland te halen. Als je asiel wordt afgewezen, hoe moet je dan overleven? Als je op straat wordt gezet door Nederland, zonder onderdak, zonder geld. Rot maar op, zeggen ze dan. Maar je kunt nergens naartoe. De staat maakt jacht op mensen zonder verblijfsrecht. En sluit hen op om hen uit te zetten. Ook als ze niets hebben gedaan behalve hier zijn. Behalve hier proberen een bestaan op te bouwen.

Tegelijkertijd wordt heel veel werk gedaan in Nederland door mensen zonder papieren. Werk bij gezinnen thuis bijvoorbeeld, vaak juist bij rijke mensen. Domestic workers zonder papieren maken schoon, passen op kinderen, zorgen voor huisdieren. Zodat de huiseigenaren allebei kunnen werken. De zorgtaken zijn immers uitbesteed aan mensen afkomstig uit “de derde wereld”. Zo drijft de Nederlandse economie op het werk van mensen zonder papieren. Net als de economie drijft op de grondstoffen die worden gedolven en producten die over de hele wereld worden gemaakt door onderbetaalde en uitgebuite arbeiders en die hier worden ingevoerd. De producten zijn welkom, het geld ook, maar de mensen niet, wat de overheid betreft.

Vluchtelingen die wel een verblijfsvergunning krijgen, moeten inburgeren. Het heet integreren, maar het lijkt op assimileren. Het betekent leren hoe geweldig de “Gouden” Eeuw was, leren dat Nederland vroeger een wereldrijk had. Maar er wordt gezwegen over de slavernij. Er wordt gezwegen over de plundering van de koloniën waardoor de welvaart nog steeds ongelijk over de wereld verdeeld is, over de afslachtingen en onderdrukking van de bewoners daar door Nederland. Vluchtelingen moeten leren dat de Nederlandse cultuur superieur is, en dat racisme hier niet bestaat, en dat iedereen een selfmade man of vrouw moet zijn. Ben je baanloos, dan is dat je eigen schuld. Kun je niet meekomen? Pech gehad. De diploma’s van de universiteit van het land van herkomst worden niet erkend, maar je mag wel schoonmaakwerk gaan doen. Of gaan werken voor een commercieel bedrijf, die winst maakt over de ruggen van gratis arbeiders, in de vorm van onbetaalde dwangarbeid die aan baanlozen wordt opgelegd.

Hier in Nederland is er geen sprake van oorlog zoals in Soedan en in andere herkomstlanden van vluchtelingen. Maar er is veel mis in Europa, in Nederland. En alleen door strijd kan dit veranderen. Strijd van onderop, door mensen die zelf in een onderdrukte positie zitten, gesteund door solidaire mensen. Ja, er is al die grensbewaking, vluchtelingen worden afgewezen, opgesloten en soms ook uitgezet. Maar er is er ook heel veel strijd daartegen. Strijd van individuele vluchtelingen, die blijven komen, die ondanks de staatsrepressie blijven doorgaan. De staat kan niet voorkomen dat mensen toch blijven en op de een of andere manier hun hoofd boven water houden, overleven. En ik, en andere mensen in mijn positie, wij moeten solidair zijn. We kunnen dat doen door praktische hulp te bieden, bijvoorbeeld met een spreekuur zoals Doorbraak dat heeft in Leiden, of via het ondersteunen van de mensen van het Wij Zijn Hier-vluchtelingencollectief. En we moeten dat doen door politieke steun te geven. Demonstraties tegen het migratiebeheersingsbeleid van de Europese Unie zijn belangrijk, demonstraties tegen Al-Bashir en andere dictators zijn belangrijk. Het Internationale Strafhof zit in Den Haag, en dat maakt dat Nederland en de regering hier een rol spelen in het oppakken en vervolgen van oorlogsmisdadigers als Al-Bashir. Maar dat moeten we niet aan hen overlaten, want Nederland en de EU zijn zelf mensenrechtenschenders die vluchtelingen in de kou laten staan. Wij moeten hier staan, zij aan zij. We moeten samenwerken. We willen samenleven met elkaar. We zijn mensen, wij allemaal. We hebben recht op een beter leven. We zijn voor vrije migratie, tegen de controle die de staat op migratie probeert te houden. We zijn voor een beter leven voor vluchtelingen. We zijn tegen racisme en onderdrukking. We zijn tegen kapitalisme dat mensen tot cijfers en kosten en baten reduceert. We zijn voor een vrije solidaire wereld. We zeggen: stop het geweld in Soedan! We zeggen: Grenzen open. Geen mens is illegaal. Iedereen heeft het recht om hier te zijn!

Mariët van Bommel