Medewerkers zorginstelling Cordaan in actie

Spandoek tegen beleid van Cordaan.
Dinsdag verzamelden zich ongeveer 100 mensen met borden en spandoeken voor het Centraal Station van Amsterdam om actie te voeren tegen de mensonterende omstandigheden bij de zorginstelling Cordaan.

Cordaan is een grote zorginstelling op het gebied van ouderenzorg in en rond Amsterdam. Er werden ook folders uitgedeeld door het Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waarin ook Doorbraak participeert. Na korte toespraken van Lillian Marijnissen van de AbvaKabo FNV en van een van de werknemers van Cordaan, waarin duidelijk werd gemaakt dat ze alert zijn op wat er komen gaat en ze niet zitten te wachten op zoethoudertjes, liep de stoet richting het hoofdkantoor, waar de Raad van Bestuur zetelt, om een petitie te overhandigen. Daarin stonden onder meer deze problemen verwoord: “Een tekort aan personeel met als gevolg ontbreken van voldoende geschoolde krachten, geen voldoende toezicht op de groepen, geen voldoende toezicht in de nacht en niet kunnen bieden van voldoende zorg en begeleiding die nodig is”. Onderweg werden leuzen geroepen die kort en krachtig neerzetten wat de eisen waren van de medewerkers. “Wat willen we? Gezond werk en respect! Wanneer willen we dat? Nu!”

Aan het hoofdkantoor, op een steenworp afstand van het Centraal Station, is duidelijk te zien dat de Raad van Bestuur niet bepaald zuinig omgaat met geld. Voordat de petitie met maar liefst 635 handtekeningen van betrokkenen werd overhandigd, hielden eerst nog enkele vertegenwoordigers van de SP en GroenLinks een korte toespraak. Ze benadrukten dat de Cordaan-medewerkers op hun steun kunnen rekenen. Namens het SSS hield Willem Bos een korte toespraak. Hij gaf aan dat er in Nederland, in tegenstelling tot wat men ons wijs wil maken, genoeg geld is. Het is alleen in het bezit van een kleine elite, dat is het probleem.

Ook een aantal medewerkers van Cordaan hield nog een toespraak. Ze vertelden wat de gevolgen waren van het tekort aan personeel en van het flexibel werken voor de bewoners, maar ook voor het personeel zelf. De medewerkers kunnen niet voldoende zorg leveren, puur omdat ze mensen tekortkomen. Ze lijden er zelf ook onder en worden ziek. Bewoners moeten het soms doen met maar 1 medewerker op 20 bewoners. Dan kun je niet meer in kleine groepjes werken. Je gaat noodgedwongen aan tafel met 20 bewoners, met als gevaar dat mensen zich kunnen verslikken. Een van de gevolgen van te weinig en te onervaren personeel voor de bewoners is, zo vertelde een activiteitenbegeleidster, dat ze te weinig toezicht hebben. Zo heeft laatst een bewoner een heel aquarium omvergehaald. En eerder een stereo-installatie. Ze vertelde dat vanwege dit soort ongelukken met pijn in het hart spullen weggehaald moeten worden uit de bewonerskamers, waardoor die helemaal kaal worden en geen enkele gezelligheid meer uitstralen. De medewerkers vertelden ook dat 75 tot 90 procent van al hun collega’s hun handtekening hebben gezet en de acties steunen. Na de toespraken zetten de medewerkers symbolisch een wasmand neer om die aan de leden van de Raad van Bestuur te overhandigen. Het is helaas niet de gewoonte bij zorgverleners om de vuile was buiten te zetten. Maar met dit symbolische gebaar werd nog eens benadrukt dat het hoog tijd is om dat toch te gaan doen. En die vuile was te laten reinigen door de organisatie die ervoor verantwoordelijk is.

Kort daarop verscheen er een driekoppige vertegenwoordiging in strakke pakken. Na een voorstelronde werden ze toegesproken door Cordaan-medewerkers. De reeks misstanden op hun werk werd nog eens herhaald. Ze gaven aan dat ze, tot hun wanhoop, onmachtig zijn om de zorg te kunnen bieden die ze zouden willen bieden. Ze vertelden de heren ook dat ze niet genoeg gekwalificeerd personeel kunnen krijgen, simpelweg omdat er geen geld is, en dat ze niet genoeg tijd hebben om stagiaires te begeleiden. Ook de toekomst gaat zo naar de kloten, wilden ze eigenlijk zeggen. Daarna gaven ze het woord aan de vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur. Die hadden waarschijnlijk in de media al het een en ander vernomen en wilden de actievoerders klaarblijkelijk voor zijn. Uit hun verhaal bleek dat ze al een aantal bezoekjes hadden gebracht aan de werkvloer. Ze gaven toe dat er een tekort was aan personeel, en wilden dat goedmaken door 1,5 miljoen euro voor te schieten. Onder actievoerders werd daarop gemopperd dat er nu ineens wel geld was. Maar de topmannen hadden niet kunnen constateren dat mensen niet gedoucht werden, niet naar buiten konden en de hele dag incontinentieluiers moesten dragen, zo zeiden ze. Dat was blijkbaar wel een opluchting. Het was in ieder geval wel duidelijk dat ze geschrokken waren van de actie. Dat bleek ook uit een folder die ze na afloop ronddeelden. Daarin bevestigden ze nog eens dat ze niet gaan wachten op geld dat pas in 2012 beschikbaar komt, maar dat ze nu die 1,5 miljoen euro voor extra personeel alvast beschikbaar gaan stellen. Na een wasmand met vuile was aan de hoge heren overhandigd te hebben vertrokken de actievoerders richting het station. We hebben de eerste buit binnen en nu de rest nog, zo was na afloop de stemming.

Een verslag van de IS: “Zorg voor allen, allen voor de zorg”

Bülent Yilmaz