Meer honger door afbraakbeleid van Bruin I

Lid van de Haagse roversbende.
Het aantal mensen dat zich in de eerste drie maanden van 2012 bij een voedselbank heeft aangemeld, is schrikbarend toegenomen. Hun armoede wordt niet alleen veroorzaakt door de economische crisis, maar vooral door het afbraakbeleid van het kabinet Bruin I, dat de rijken bevoordeelt en de armen besteelt.

Momenteel maken in totaal ruim 60 duizend mensen gebruik van een voedselbank. Het aantal klanten van de banken groeide van december tot eind februari met 10 procent, net zoveel als in heel 2011. Alleen in maart was er vervolgens nog eens een groei met 10 procent. Het aantal klanten neemt zo snel toe dat in sommige delen van het land overgegaan moet worden op wachtlijsten, zoals in Rotterdam. In 2011 kwamen daar 500 nieuwe klanten bij, en in het eerste kwartaal van dit jaar nog eens 500. Inmiddels konden al tientallen mensen wegens de Rotterdamse wachtlijst niet meer worden geholpen. Die lijden dus noodgedwongen honger.

Ook schiet de kwaliteit van het voedsel van de banken tekort en worden de basispakketten minder gezond. Die pakketten worden steeds vaker gevuld met vooral snoep, koekjes en limonadesiroop. De banken hebben al langere tijd moeite om voldoende vers voedsel te krijgen. “Er zijn genoeg overschotten, maar die komen niet naar ons toe”, aldus Carla Sies, medewerkster van de Stichting Voedselbanken Nederland. De supermarkten stellen minder vers voedsel aan de banken te leveren, omdat ze onder druk van de economische crisis scherper inkopen en minder grote voorraden opbouwen.

Sies legt de oorzaak van de explosieve stijging van het aantal armen dat een beroep moet doen op de voedselbanken, bij de crisis. “Mensen hebben meer kosten, zoals hogere eigen bijdragen, hogere energierekeningen.” Het komt echter vooral door de sociale kaalslag van Bruin I dat het aantal armen stijgt. Het kabinet is als een tasjesdief die arme wijken onveilig maakt, waar werklozen, flexwerkers, zieken, en mensen met een arbeidsbeperking een hand op hun portemonnee moeten houden, zodra de leden van die Haagse roversbende in hun dure patserkarren langsrijden. Bruin I zaait armoede en bestaansonzekerheid, en het is aan ons, mensen aan de onderkant van de samenleving, om een storm van protest te oogsten. Wij zijn de crisis van het kapitaal, als we weigeren om ons te laten bestelen en bedonderen, als we ons toeëigenen wat de kapitaalbezitters hebben ontvreemd.

Harry Westerink