Deze keer werd een essay van Daphne Dikken, student medicijnen, geplaatst over de vraag of een mens met ernstige meervoudige beperkingen misschien beter af is als er euthanasie op hem of haar wordt gepleegd. Euthanasie is het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken. (Dikke Van Dale Online, versie januari 2015). Het is slechts 70 jaar geleden dat mensen in Europa door de staat dood werden gemaakt omdat ze gehandicapt waren. Volwassenen werden gesteriliseerd en er werden wetenschappelijke experimenten op hen gedaan. In totaal werden 360.000 mensen gesteriliseerd en meer dan 300.000 mensen met een aandoening vermoord. Deze massamoord staat bekend als Aktion T4 en betrof mensen met diverse beperkingen. Ook bijvoorbeeld mensen die doof of blind waren, werden gesteriliseerd of vermoord. De Duitsers noemden dit euthanasie, wat het overduidelijk niet was: voor euthanasie is de nadrukkelijke wens van de persoon zelf leidend. Is deze nadrukkelijke wens er niet, dan noemen we het moord. Dat Dikkens in dit essay spreekt over euthanasie, is dan ook schokkend. Wanneer een aankomend arts dit onderwerp bespreekbaar maakt, leidt dat onherroepelijk tot emoties en beroering in de gemeenschap van mensen met een beperking. Vergeet niet dat er in Nederland op 4 mei geen krans wordt gelegd voor deze slachtoffers en dat er geen monument in ons land is om vermoorde en verminkte gehandicapten te herdenken. Alsof het nooit gebeurd is. (Er is overigens wel een monument voor mensen die zowel doof, als Joods waren.) Dikken is student medicijnen. Zij heeft medische kennis en weet hoe het is om arts te zijn. Mogelijk weet ze ook hoe het is om de arts te zijn van iemand met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Maar Dikken weet daarmee niet hoe het is om een beperking te hebben.

Xandra Koster in Heeft een meervoudig gehandicapte dan geen recht op leven? (Joop)


 1. Paul. # 1 
  11 maanden geleden

  Mensen met een handicap of beperking werden als een kostenpost gezien. De nazi’s redeneerde dat als een dier in de natuur gehandicapt was of een beperking had, deze alleen ook niet zou overleven en voor de groep een te grote belasting zou kunnen zijn en daarom verstoten werd. Het is marketing gelul om iets recht te praten wat zo krom is als een hoepel.

  Sla je het les materiaal wat de Nazi’s gebruikte om zeer jonge kinderen rekenen bij te brengen dan schrik je al heel snel want in dat les materiaal zijn tig reken voorbeelden te vinden waar men gezonde mensen in een financieel opzicht (kosten en baten) gaat vergelijken gehandicapten, zieken en mensen met een beperking en ouderen. Daar stopt het niet want ook op de werklozen werd deze berekening losgelaten. Het had ook maar 1 doel. Stigmatiseren en een draagvlak creeeren voor vergaande maatregelen zoals opsluiting, dwangarbeid en uiteindelijk moord op deze groepen mensen.

  Ze zijn niet rendabel voor de maatschappij dus moeten ze opgeruimd worden. Laat de huidige rechtse politiek deze zelfde denkwijze hebben. Ook onze huidige premier Rutte heeft diverse malen gezegd, voor de camera’s dat mensen die niks bijdragen aan de maatschappij, moeten oprotten en die zelfde houding en stigmatisering zie je al jaren tegen bv uitkeringsgerechtigden en dat breide zich uit naar bv ouderen (ouderen zijn rijk en moeten dus geplukt worden volgens de jongeren. Eigenlijk worden de ouderen uitgespeelt tegen de jongeren met als doel draagvlak te creeren om het solidaire systeem te breken) en nu dus ook gehandicapten en mensen met een beperking.

  Euthanasie, om wat voor een rede dan ook, moet een geheel vrijwillig keuze zijn zonder enige dwang of druk van anderen. Wat Daphne Dikken voorstelt is een herbeleving van ultra rechtse nazi praktijken. Ik zou haar niet graag als mijn doctor willen hebben en ik vraag me ook af of je zo iemand wel doctor moet laten worden die nazi praktijken verheerlijkt en mensen die een afwijking of handicap hebben de dood wil injagen? Het zou zelfs in strijd zijn met de verplichte eed van Hippocrates die medisch geschoolde mensen moeten afleggen.

 2. DrM # 2 
  11 maanden geleden

  @Paul:

  Ook onze huidige premier Rutte heeft diverse malen gezegd, voor de camera’s dat mensen die niks bijdragen aan de maatschappij, moeten oprotten.

  Daar bedoelde hij volgens mij vooral kansarme asielzoekers mee, maar zitten er binnen de VVD, D66 en PVV lieden die, als het om gehandicapten en chronisch zieken gaat, net zo denken als het Nazi-regime destijds? Ik denk dat het euthanasieprogramma Aktion T4 van het Nazi-regime uiteindelijk ook alleen maar was om te bezuinigen op de zorg en de sociale zekerheid, met als doel om geld vrij te maken voor het leger van Nazi-duitsland.

 3. Paul. # 3 
  11 maanden geleden

  Het doel van Aktion T4 programma was het behouden van de genetische zuiverheid van het Germaanse volk door het systematisch vermoorden van mensen die misvormd of gehandicapt waren of die leden aan een vorm van psychiatrische ziekte.

  Het had niks met bezuinigingen te maken maar het werd wel als 1 van de redenen gebruikt om dit programma te rechtvaardigen. Op het moment dat je, je in de nazi propaganda technieken en methodes verdiept dan weet je ook gelijk waarom men kinderen leerde rekenen met kosten/bates analize op gezonde en niet gezonde mensen of wel of niet werkende mensen en wat deze opleverde of koste voor de maatschappij. Men probeerde draagvlak te creeren voor drastische maatregelen zoals opsluiting, dwangarbeid en uiteindelijk moord op deze groepen mensen.

  Je kent het gezegde: herhaal de leugen vaak genoeg en opeens word die werkelijkheid. De nazi’s waren meester in dit soort propaganda. De eerste mensen die dit na de oorlog overnamen waren de anti rook clubs en ik hoef je niet te vertellen hoeveel succes ze daarmee hadden. De politiek nam al snel deze propaganda technieken over.

  Je probeert toch niet Rutte een hand boven de kop te houden?

  Misschien moet je dit eens lezen:

  http://www.ad.nl/politiek/stuitend-hoe-mark-rutte-over-mensen-met-een-uitkering-praat~ac57f38e/

  Rutte zet uitkeringsgerechtigden weg als probleem gevallen. waar hebben we dit eerder gezien? Juist bij de Nazi’s die de joden als een probleem geval weg zette en ik hoef toch niet uit te leggen hoe dat afgelopen is? Hoe vaak hebben we Rutte niet horen zeggen dat uitkeringsgerechtigden lallabakken, fraudeurs en oplichters zijn? Wist je dat Rutte in 2006 de bijstand wou opheffen? Moet ik nog even verder gaan? Rutte gebruikt exact de zelfde propaganda technieken als de Nazi’s gebruikte.

 4. Eric # 4 
  11 maanden geleden

  Het had niks met bezuinigingen te maken maar het werd wel als 1 van de redenen gebruikt om dit programma te rechtvaardigen.

  Natuurlijk had T4 naast het streven naar “raszuiverheid” óók te maken met bezuinigen, met kosten drukken, waardoor meer geld overbleef voor “nuttige” mensen en voor de oorlogsvoering. Er was geen scherpe scheiding tussen racisme en kapitalisme bij de nazi’s. Natuurlijk veroorzaakte de racistische (antisemitische) drive een eigen dynamiek die andere doeleinden van de nazi’s kon dwarsbomen, zoals dat de treinen die joden naar de gaskamers transporteerden niet gebruikt konden worden voor transport van munitie en dergelijken naar bijvoorbeeld het oostfront. Maar tegelijk leverde het inpikken van land en goederen (en voedsel) van joden en andere slachtoffers, en het nagenoeg gratis gebruik van hun arbeidskracht, ook wel weer financieel voordeel op.

  Hetzelfde principe zie je nu: het racisme in Nederland kan studenten ervan afhouden hier te komen studeren en grote bedrijven afhouden van investeren, maar tegelijk creëert het een sfeer waarin de staat goed de uitsluiting kan organiseren van niet-witte vluchtelingen en migranten waardoor er een hele economische laag onderaan de arbeidsmarkt is gegroeid waar die mensen vrijwel ongelimiteerd uitgebuit kunnen worden, een economische laag waar de rest van de economie en hele samenleving op rust, van profiteert.

  Racisme en winst maken (bezuinigingen) gaan meestal heel goed samen…

  De eerste mensen die dit na de oorlog overnamen waren de anti rook clubs en ik hoef je niet te vertellen hoeveel succes ze daarmee hadden.

  Je mail is vrij onnavolgbaar, Paul. Volgens jou waren de economische berekeningen die mede ten grondslag lagen aan de uitroeiing van gehandicapten slechts een smoesje, propaganda? (Want nazi’s wilden helemaal niet bezuinigen, kennelijk?) En diezelfde propaganda zou dan weer gebruikt zijn na de oorlog door mensen die tegen roken waren? Om wat te bereiken? Uitroeiing van de rokers??? Sorry hoor, maar je maakt niet alleen jezelf belachelijk zo, maar ook doet ook op een ontzettende manier af aan de ernst van de praktijken van het fascisme en nazisme.

  Ik kan me voorstellen dat je graag wilt roken, maar ga rokers alsjeblieft niet gelijkstellen aan de slachtoffers van de Holocaust! Deze discussie gaan we op deze website niet verder voeren…

 5. secretaris vereniging PEL # 5 
  11 maanden geleden

  Daphne Dikken pleit voor moord op geestelijk onvolwaardigen. Nazi-redenen of andere redenen: niet zo relevant. Anderen vinden ernstig gehandicapten veel te belastend voor de omgeving (alsof er geen tehuizen bestaan als de zorg te zwaar wordt) en te duur en dan worden er smoezen bedacht over ondraaglijk lijden ed. (Is dat zo? Is er wel besef van de situatie bij ernstige handicaps?) Juffrouw Dikken: de weg naar de hel was ook geplaveid met goede voornemens en “goede” bedoelingen. Wie geeft jou het recht om over iemands leven maar te oordelen en in feite (als het mocht) te willen beslissen?

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*