Minder verdienen en minder eten om de BV Nederland te steunen? Echt niet!

Verzet!
Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes stelde deze week voor om alle lonen en uitkeringen voor een of twee jaar te bevriezen. Met z’n allen “solidair” even wat minder inkomen, om de BV Nederland te steunen, en de noodzaak van verdere bezuinigingen te beperken. Zo’n nullijn zou de overheid namelijk miljarden schelen in uitgaven aan ambtenarensalarissen en uitkeringen. De nullijn zou deel moeten uitmaken van een “agenda 2012” om de BV Nederland sterker uit de crisis te laten komen. Er moet hier economisch hervormd worden, net als ze dat in Griekenland ook moeten, zo zegt hij.

Elsevier toonde zich direct enthousiast over het korten op de ambtenaren. Maar op deze manier de “onhoudbaar ruime” uitkeringen aanpakken, dat hoefde niet van het uiterst rechtse weekblad. Dat zou de al lopende sloopplannen maar dwarsbomen. En de salarissen – lees bonussen – in het bedrijfsleven vastleggen, dat zou maar tot “eenheidsworst” leiden. “Hoe dat de concurrentiekracht van Nederland ten goede komt, is een raadsel’, schrijft redacteur Philip Willems.

Agnes Jongerius reageerde op haar beurt dat de economie zo juist niet op gang gaat komen. “Ik vraag mij af waar de solidariteit van de werkgevers blijft. Werknemers, zelfstandigen en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering mogen de lasten dragen en het geld ophoesten dat Wientjes ziet rinkelen”, zei de FNV-voorzitter ook. Maar de bond heeft zoals bekend geen moeite met loonmatiging, een principe dat men tientallen jaren samen met de werkgevers trots uitgedragen heeft. Met het oog op de concurrentiepositie van de BV Nederland natuurlijk.

In het wereldwijde kapitalistische gevecht tussen landen en regio’s om investeringen en bedrijfsvestigingen doet de BV Nederland het lang niet slecht. De lonen zijn weliswaar relatief hoog in vergelijking met bijvoorbeeld Zuid-Europese landen, en al helemaal in verhouding met de ‘ontwikkelingslanden’, maar daar staat ook een absurd hoge arbeidsproductiviteit tegenover. Naar verhouding wordt hier redelijk verdiend, maar daar werken we ons met z’n allen ook letterlijk kapot voor. We worden geacht allemaal Hard Werkende Nederlanders te zijn, volkomen flexibel en te allen tijde inzetbaar, en voortdurend bezig onszelf via cursussen te optimaliseren om het personeelsbestand van de BV Nederland uiterst concurrerend te houden.

Hoe productiever, gedisciplineerder en dus bruikbaarder het personeel, des te meer winst er in een land gemaakt kan worden, en hoe meer geld en bedrijven die kant op gaan. Een “gunstig belastingklimaat” kan daarbij overigens zeker geen kwaad: de BV Nederland is voor bedrijven en rijken een belastingparadijs. De ranglijsten van ratingbureaus als Standard en Poor’s laten zien dat de BV Nederland het bijzonder goed doet in de ogen van de kapitalisten!

Maar het kan altijd nog ‘beter’, menen de werkgevers. Zo willen ze nu arbeiders die ongezond leven op het matje kunnen roepen en ontslaan. Ze willen “een stok achter de deur om hun personeel fit en vitaal te krijgen én te houden”, aldus een bericht in het Algemeen Dagblad gisteren. Iedereen moet van de bazen goed leven om hard te kunnen werken. Leven om te werken, en niet werken om te leven.

Landen waar de bevolking zich stevig verzet tegen de “economische hervormingen” en bezuinigingen – die nu eenmaal bij de wereldwijde kapitalistische ratrace horen – bevinden zich onderaan de ranglijsten. Daar gaat het kapitaal niet graag meer heen, en wordt de bevolking afgescheept met een crisis. En in de recente gevallen van Griekenland en Italië zelfs met economische staatsgrepen om onpopulaire maatregelen er tegen de wil van de bevolking doorheen te kunnen drukken.

En nu wordt het personeel van de BV Nederland dus ‘gevraagd’ om minder te gaan verdienen en eten. Het zou mooi zijn als we daar met z’n allen geen gehoor aan zouden geven, en ons nog meer samen gaan verzetten en meer gaan leven zoals we dat zelf willen. Al was het maar uit solidariteit met de Grieken, Spanjaarden, Italianen, Portugezen en Ieren. Geen kapitaal hun kant uit, dan ook niet hierheen. Niet meer meedenken en meewerken in het belang van de BV Nederland en het kapitaal in z’n algemeen. Onze productiviteit omlaag, onze kwaliteit van leven omhoog! En zo een grote bijdrage leveren aan de crisis van het kapitalisme!

Eric Krebbers