Nederland herdenkt vandaag een fictie

Ongeveer alles wat modern is aan Nederland – scheiding der machten, vaste ministeries, een volksvertegenwoordiging, gelijkheid voor de wet, vrijheid van godsdienst etc. – danken we aan de Bataafse Republiek. Ook werd voor het eerst het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd dat pas in 1917 – vier Oranjemonarchen later – weer opnieuw in de grondwet terecht kwam. Veelzeggend: de eerste Nederlandse grondwet van 1798 werd in 1998 niet officieel herdacht, ofschoon die een stuk democratischer was dan Thorbeckes compromisgedrocht uit 1848 waarop toen alle aandacht werd gericht omdat daarbij wèl een rol voor Oranje was weggelegd.

Thomas von der Dunk in Nederland herdenkt vandaag een fictie (Volkskrant)