Nederlands migratiebeleid brengt tientallen vluchtelingen om

Graven van vluchtelingen die suïcide hebben gepleegd
Op 26 oktober 2008 werd herdacht dat drie jaar geleden 11 mensen een verschrikkelijke dood stierven tijdens de brand in uitzetcentrum Schiphol-Oost. In heel Europa veroorzaakt het beleid tegen migranten en vluchtelingen dag in dag uit nieuwe doden. Op Europees niveau worden al jarenlang lijsten bijgehouden met bekend geworden sterfgevallen. Onlangs is ook in Nederland het initiatief genomen tot zo’n lijst , die te vinden is op de website Vrijheid van beweging. Op de lijst staan tientallen migranten en vluchtelingen die zijn gestorven als gevolg van het Nederlandse “vreemdelingenbeleid”. “Door uitsluiting, vervolging, opsluiting, uitzetting: verdwenen of dood… maar niet vergeten!”, aldus het motto van de samenstellers van de lijst.

De uiteraard onvolledige lijst bevat een trieste reeks sterfgevallen vanaf 1992 tot nu. Het gaat om allerlei vormen van zelfmoorden, doden door gebrek aan medische zorg, door politierepressie en door brand, verdrinkingen en verstikkingen, en moorden na deportatie. Sommige sterfgevallen kwamen in de publiciteit en leidden tot druk op de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen. Andere doden bleven anoniem en werden nauwelijks bekend. De dodenlijst is volgens de samenstellers helaas maar het topje van de ijsberg en tilt het deksel van de beerput van het beleid slechts een klein beetje op. Ze roepen op om andere sterfgevallen per mail door te geven, zodat ook die bekender worden en de gruwelijkheid van het beleid zichtbaarder wordt.

Helaas laten de Europese overheden zich door dit soort lijsten met aantallen doden niet afschrikken om hun beleid steeds weer verder te verscherpen. Integendeel, ze nemen de doden niet alleen op de koop toe, maar misbruiken ze als afschrikpropaganda tegen andere potentiële migranten en vluchtelingen.