Niet onze crisis! Wij gaan niet betalen! Griekenland is overal!

Spandoeken van de Griekse communistische partij

Doorbraak roept op om op 17 juli deel te nemen aan de demonstratie in solidariteit met de mensen in Griekenland en tegen de crisismaatregelen in Nederland en de rest van Europa. Aanvang: 14:00 uur op het Spui in Amsterdam.

Doorbraak vindt het belangrijk dat er verzet opgebouwd wordt tegen de komende bezuinigingen. Zeker na de rechtse overwinning bij de verkiezingen op 9 juni is het duidelijk dat we het niet van politieke partijen moeten hebben. Vrijwel allemaal kiezen die voor bezuinigen. Verzet zal dus van onderop moeten komen. Verzet van ons allemaal, op straat en op de werkvloer, op scholen en universiteiten, bij uitkeringsverstrekkers en zorginstellingen. Er lopen momenteel verschillende initiatieven om zo’n tegenbeweging op te bouwen. “Griekenland is overal” is er daar een van. Hopelijk weten de diverse initiatiefnemers elkaar de komende maanden te vinden.

Hier de oproeptekst voor de “Griekenland is overal”-demonstratie. “Nu de Griekse overheid het startsein heeft gegeven, worden door alle EU-regeringen ultra-neo-liberale maatregelen opgelegd. 30 miljard euro bezuinigingen in Griekenland, 29 miljard in Nederland, 45 miljard in Frankrijk, 80 miljard in Duitsland… lonen worden verminderd, ontslagregelingen afgeschaft, goed onderwijs en gezondheidszorg worden een privilege van de rijken en publieke voorzieningen worden geprivatiseerd.

Zij vertellen ons dat deze bezuinigingen noodzakelijk zijn om de grootschalige staatsschulden en begrotingstekorten te verhelpen. Ze vertellen ons niet dat deze schulden en tekorten het gevolg zijn van het uitkopen van de banken door de regeringen. Ze vertellen ons ook niet dat ze met deze bezuinigingsmaatregelen de werklozen, arbeiders en studenten willen laten betalen voor de financiële steun aan de banken. Zij vertellen ons dat de crisisingrepen nodig zijn om middelen te creëren voor het redden van de euro. Ze vertellen ons niet dat het hulppakket van 750 miljard euro voor Griekenland – met een 5,5 procent woekerrente – en de andere “zwakke” economieën in de Eurozone noch een “blanco cheque” voor de mensen in Griekenland is, noch een hulpmissie voor Europa.

Ze vertellen ons niet dat het geld van dit hulppakket linea recta naar de kredietverstrekkers van Griekenland, Spanje, Portugal en Italië gaat. Dit zijn de banken en internationale speculanten die vorig jaar nog “gered” zijn met het geld van de belastingbetalers en hiermee begonnen te speculeren om winst te maken op een mogelijk bankroet van landen en de ellende van miljoenen burgers. Zoals Karl Otto Pohl, de vorige directeur van de Duitse Bundesbank, vertelde: “Waar dit werkelijk om ging – (het ging) namelijk (om) het redden van de banken en rijke Grieken” (Der Spiegel, 18.5.2010). Deze “gift” aan de banken en speculanten zal worden betaald door de Griekse burgers – de arme Grieken – door middel van een verlies van inkomen en stijgende lasten. En ook de rest van Europese bevolking zal hieraan meebetalen door middel van een nog grotere staatsschuld en het tegemoet zien van ‘crisismaatregelen’ om een dergelijke “Griekse ramp” te kunnen vermijden.

Zij vertellen ons dat we de verslechtering van onze levensstandaard door de crisismaatregelen moeten accepteren, of zelfs dat deze onze schuld zijn. Ze vertellen ons ook dat de stakingen en demonstraties in Zuid-Europa de economieën van deze landen en de stabiliteit van de euro nog verder bedreigen. Ze vertellen ons echter niet dat de honderdduizenden Griekse, Spaanse en Portugese mensen die de straat op gaan tegen deze ongekende neo-liberale aanval strijden voor hun recht op werk, inkomen, pensioen, onderwijs en gezondheidszorg en niet om niet-bestaande luxe privileges te beschermen, zoals de media ons doen geloven.

Wij roepen “Griekenland is overal”, ook hier! De strijd van de Griekse bevolking tegen de crisismaatregelen van de EU en het IMF vraagt om onze solidariteit! Het gaat niet alleen over hen ‘daar in het zuiden’, maar ook over ons hier in Nederland. Ongeacht wat voor regering er gevormd zal worden in de komende weken – puur rechts of ‘paars plus’ –, werklozen, werkenden en studenten – veelal met een flexbaantje – zullen een vermindering van de werkloosheidsuitkeringen en zorgsubsidies tegemoet zien, net als afschaffing van ontslagregelingen en een verhoging van kosten voor onderwijs en de gezondheidszorg. Werkloos en werkend Nederland zal 29 miljard euro moeten ophoesten zodat ABN-AMRO de 30 miljard financiële steun die het vorig jaar kreeg kan houden….

De strijd van de Griekse bevolking tegen de crisismaatregelen van de EU en het IMF is onze strijd. Het is een strijd voor een samenleving die wordt bepaald door de behoeften van mensen en niet door de belangen van banken. Het is een strijd voor een samenleving met een goede levensstandaard voor iedereen – arbeiders, studenten, werklozen en gepensioneerden. Een strijd voor een transparante samenleving met inspraak voor iedereen op zaken die hen aangaan. Een strijd voor een samenleving met gratis onderwijs en gezondheidszorg, voor gelijke kansen en zonder armoede en ongelijkheid.” Tot zover de oproep.

Een van de initiatiefnemers van “Griekenland is overal” is Peter Storm. Hij schreef een verslag over een eerdere manifestatie van “Griekenland is overal” op 27 mei. Op zijn uiterst informatieve weblog maakte hij ook korte metten met de mythen over ‘de verwende Grieken’ waarmee commerciële media de ontluikende internationale solidariteit de kop in willen drukken. “We horen ook veel over de Griekse bevolking die best wat bezuinigingen kunnen ophoesten”, zo schreef hij onder meer. “Ze hebben immers een dertiende en veertiende maand salaris? Ze betalen immers amper belastingen? Die verwende Grieken toch! Dat is de beeldvorming, met als functie om begrip en solidariteit met de arme mensen in Griekenland te ondermijnen. Een artikel op de website ‘In Defense of Marxism’, van een andere trotskistische stroming, prikt ook mythen door. Griekse arbeiders werken bijvoorbeeld gemiddeld 42 uur. Het gemiddelde in de EU is 40,3 uur. Het gemiddelde bruto maandloon is in Griekenland 803 euro. In Nederland is dat 1400 euro. Bij dat bruto maandloon zitten trouwens die dertiende en veertiende maand salaris – feitelijk een kerst/eindejaarstoeslag en een paasbonus of iets dergelijks – inbegrepen. Het percentage ambtenaren in Griekenland is met 23,3 procent niet uitzonderlijk hoog – lager dan in Nederland bijvoorbeeld, waar het percentage ambtenaren op 27 staat. Van die Griekse ambtenaren werken er dan ook nog eens 300.000 voor lage lonen met weinig arbeidsrechten in tijdelijke contracten. Intussen is het leven in Griekenland duur. Een kopje thee? Drie tot drie-en-een-halve euro. In het aangehaalde artikel is nog wel meer verhelderend cijfermateriaal te vinden.”

Doorbraak