Nucleaire genocide en massamoord kunnen rechtmatig zijn, aldus advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Kernwapens
Vorige week hebben anti-kernwapenactivisten, waaronder een lid van Doorbraak, bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad een klacht inge­diend tegen een advocaat-generaal van zijn parket. Die heeft zich volgens de activisten “ethisch en juridisch corrupt getoond” en beweerd “dat nucleaire genocide en massamoord op de burgerbevolking onder omstan­digheden rechtmatig zouden kunnen zijn”. De activisten hebben aangedrongen op diens ontslag.

Meindert Stelling, de advocaat van de activisten, schreef vandaag in een persbericht: “De activisten drongen op 6 augustus 2005 de vliegbasis Volkel binnen en protesteerden daar tegen kern­wapens. Het was toen 60 jaar geleden dat Hiroshima door een atoombom werd vernietigd. Op die vliegbasis liggen atoombommen opgeslagen. De activisten werden aangehouden en strafrechtelijk vervolgd omdat zij gaten in het hekwerk van de vliegbasis hadden geknipt en zich op verboden terrein hadden bevonden.”

Stelling over het bizarre verloop van de strafzaak: “Bij de rechtbank Den Bosch werd tot twee keer toe een politierechter vervangen wegens vooringenomenheid. In hoger beroep verbood het gerechtshof Den Bosch de advocaten van de activisten om kritiek te uiten op rechterlijke uitspraken inzake het gebruik van kernwapens en de voorbereidingen daartoe. Toen de advocaten daarop betoogden dat het hof daarmee de Grondwet schond, werd hen het woord ontnomen. Het hof beroofde de activisten zodoende van het recht op verdediging door advocaten naar eigen keuze.”

“Het hof gaf in zijn uitspraak opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken, zodat op eenvoudige manier het verweer kon worden afgewezen dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zou zijn. Het hof beweerde namelijk valselijk dat de advocaten het standpunt hadden verdedigd dat alleen al het bezit van kernwapens strijdig zou zijn met het volkenrecht. Dat is een juridisch volstrekt onhoudbaar standpunt, dat de advocaten dan ook zeker niet hadden aangevoerd. Zij hadden het steeds gehad over de misdadigheid van het gebruik van kernwapens en de daaruit voortvloeiende misdadigheid van de voorbereidingen daartoe. Bovendien be­weerde het hof ook nog eens dat nucleaire genocide en massamoord op de burgerbevolking onder omstan­digheden rechtmatig zouden kunnen zijn. Hoewel genocide en massamoord op de burgerbevolking uiteraard nooit zijn toegestaan.”

“De advocaat-generaal bij de Hoge Raad schaarde zich in zijn advies volledig achter de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. Hij beschikte over de letterlijk door de advocaten uitgesproken tekst inzake de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Daarin wordt geen woord gezegd over het bezit van kernwa­pens. Toch stelde de advocaat-generaal dat het gerechtshof Den Bosch heeft kunnen beweren dat de advocaten het daarover hadden gehad. En in strijd met het absolute verbod van genocide en het eveneens abso­lute verbod om de burgerbevolking aan te vallen, onderschreef de advocaat-generaal ook de visie dat onder omstandigheden nucleaire genocide en massamoord rechtmatig zouden zijn. Verder vond hij het prima dat de activisten het recht van verdediging was ontnomen, omdat de advocaten met hun kritiek beledigend zouden zijn geweest. Maar bij belediging kent de wet uitsluitend de mogelijke straf van een boete of een gevan­genisstraf, niet het verval van rechten.”

De Nederlandse staat moet noodgedwongen al jaren juridisch draaikonten om de opslag van kernwapens in Nederland te proberen te rechtvaardigen. Maar niet eerder werden genocide en massamoord op welke manier dan ook rechtgepraat. Opvallend genoeg bood de Nederlandse regering onlangs nog excuses aan voor de massamoord in Rawagede tijdens de “politionele acties”.

Eric Krebbers