Wonen is een recht geen gunst

Wonen is een recht geen gunst

Op initiatief van diverse individuen en organisaties die opkomen voor de belangen van huurders is onlangs op de website van de Bond Precaire Woonvormen de verklaring “Woning is een recht, geen gunst” verschenen. Daarmee protesteren ze tegen het plan “Passend wonen” van een aantal woningcorporaties. In een bijbehorend artikel gaan de critici dieper in op de achtergronden van dat plan en hun grote bezwaren daartegen. Ze roepen anderen op om hun protest te ondersteunen, bijvoorbeeld door de verklaring mede te ondertekenen. Doorbraak heeft dat inmiddels gedaan. Hieronder de tekst van de verklaring.

Wij, huurders, protesteren tegen het manifest “Passend wonen” dat 23 corporaties op 6 juni aanboden aan minister Ollongren. Het plan “Passend wonen” is: een verdere flexibilisering van huurcontracten en aantasting van de woonzekerheid, het einde van de huurprijsbescherming en een grove aantasting van de privacy van huurders.

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is…

De kern van het plan “Passend wonen” is dat de corporatie inzage heeft in de hoogte van uw inkomen en de grootte van uw huishouden en gaat bepalen in hoeveel kamers en tegen welke huur u dient te wonen. Met als uiteindelijk doel huurders te dwingen te verhuizen en/of de huren te verhogen. Dit voorstel raakt alle huurders: AOW-ers, flexwerkers, mensen die scheiden, geen enkele huurder weet nog hoe lang hij nog in zijn woning kan blijven. Weer wordt de zogenaamde “scheefwoner” als alibi gebruikt om de afbraak van het huurrecht te rechtvaardigen. De lagere midden-inkomens worden zo verder uitgesloten en met flinke huurverhogingen uitgerookt. De problemen worden verplaatst: zij zullen veel duurder moeten gaan wonen of zich in de schulden moeten steken voor een veel te dure koopwoning.

Het algehele tekort aan woningen wordt door deze stoelendans met woningen niet opgelost. Huurders met een laag inkomen die volgens hun corporatie te groot wonen kunnen ook gedwongen worden te verhuizen. Nergens wordt aangetoond dat dit een oplossing is voor de woningnood. Het plan “Passend wonen” is slecht onderbouwd en staat vol aannames en betwistbare cijfers.

Uw corporatie weet wel wat goed voor u is…

De Nederlandse volkshuisvesting wordt zo van een brede publieke voorziening afgebouwd tot een geflexibiliseerd vangnet voor de allerlaagste inkomens. De huurdersorganisaties van de 23 corporaties zijn er niet over geraadpleegd, of hun bezwaren zijn simpelweg genegeerd. De huurbescherming zoals we die nu kennen is het resultaat van een lange sociale strijd, maar wordt de laatste jaren steeds verder afgebouwd. De corporatiebestuurders, wier inkomens tot zes maal hoger zijn dan de sociale huurgrens, denken wel te weten wat goed voor ons is. Woningbouwverenigingen waren ooit van en voor huurders, maar zijn verworden tot verhuurbedrijven. Wij beslissen mee over het maatschappelijk kapitaal dat in de corporaties vastligt! Het gaat om onze woningen en onze woonzekerheid. Huurders en woningzoekenden, pak terug wat van ons is!

Wij weten zelf wel wat goed voor ons is…

Wij willen woonzekerheid, brede toegankelijkheid en betaalbare huren. Wij komen nu in actie tegen het plan “Passend wonen”. Een corporatie die als een soort uitkeringsinstantie alles van je weet, meer huurverhogingen, meer flexibilisering, meer onzekerheid voor huurders. Dat is waar het plan “Passend wonen” op neerkomt. Huurders, laat je stem horen. Samen met de huurdersorganisaties zullen we alle bestuurlijke, politieke en juridische mogelijkheden benutten om het plan van de 23 corporaties tegen te houden! Kom in actie en laat weten dat je dit steunt.

Wil je het protest ondersteunen? Mail dan naar: han_wanders@hotmail.com, secretariaat@ibw-n.nl of contact@bondprecairewoonvormen.nl. Voor meer info: 020-6316682 (Han Wanders) of 06-47686543 (Abel Heijkamp).

Harry Westerink


 1. Hans Naaktloper # 1 
  5 maanden geleden

  BEZIT VS. EIGENDOM en
  IEDER NAAR VERMOGEN, IEDER NAAR BEHOEFTE

  Iedereen die woonruimte bezit die niet gebruikt wordt om zélf in te wonen, maar dit in eigendom heeft om te verhuren, en dus er aan te verdienen (eigendom), maakt misbuik van andere mensen die zich het bezit van een eigen woning niet kunnen veroorloven.

  Einde oefening voor alle vastgoedmelkers:
  Vanaf heden gaan alle mensen die huur betalen voor woonruimte en bedrijfsruimte in huurstaking-opschorting. Daarna worden alle woningen en bedrijfsruimten van die huurders tot bezit van de huurders verklaard. Voormalig huurders richten hun verenigingen van bezit op en gebruiken de voormalige huurpenningen ter onderhoud en nieuwbouw van het zojuist verworven bezit. Niemand kan meer bezitten dan de woning waarin hij/zij zélf woont. Alle huurders zijn in die mate solidair dat, mocht de Stasi besluiten tot ontruiming, er een leger aan vechters voor ze klaar staat. Deze strijd is een burgeroorlog waardig. Veel succes, ik sta te trappelen van ongeduld. Als dit lukt betekent dat ook indirect het einde van de Stasi.

  Land in eigendom: dezelfde procedure >>

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*