Onderteken ook de oproep “Mijn kleur zegt niets over mijn Nederlanderschap!”

In de rechtszaak tegen etnisch profileren door de marechaussee, die was aangespannen door onder meer Amnesty International en Controle Alt Delete, heeft de Haagse rechtbank onlangs bepaald dat de marechaussee bij grenscontroles mensen mede vanwege hun huidskleur mag controleren. Tegen deze vorm van door de rechter toegestaan institutioneel racisme is Controle Alt Delete begonnen met een oproep. Teken ook, draag bij aan de strijd tegen institutioneel racisme en ondersteun het hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank. Hieronder de integrale tekst van de oproep.

Wij leven in een land waar controle op huidskleur aan de grens geen discriminatie is. Wij gaan in hoger beroep tegen de uitspraak en daarbij hebben we jullie support hard nodig!

In de rechtszaak tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over wie wordt gezien als Nederlander. Als je niet wit bent, mag je uit de rij worden gehaald als mogelijke niet-Nederlander, als een potentiële vreemdeling of als een crimineel.

De rechtbank stelt dat de Koninklijke Marechaussee bij grenscontroles mensen mede vanwege hun huidskleur mag controleren. Huidskleur kan volgens de rechters “een objectieve aanwijzing zijn voor iemands vermeende nationaliteit”.

Dit kan niet waar zijn! In het superdiverse Nederland anno 2021 is huidskleur nu juist géén aanwijzing voor iemands nationaliteit (voor je staatsburgerschap dus).

Denk aan iedereen van kleur die in Nederland woont. Denk aan alle mensen uit de tweeëndertig voormalige koloniale gebieden van Nederland die al heel lang hier wonen en die de Nederlandse nationaliteit hebben. Denk ook aan alle eerste, tweede, derde en vierde generatie mensen afkomstig uit het Middellandse zeegebied. Denk aan alle vluchtelingen die vanwege onderdrukking en discriminatie naar Nederland gevlucht zijn en hier een thuis gevonden hebben.

Wij gaan in hoger beroep tegen de uitspraak en daarbij hebben we jullie support hard nodig. Teken en deel daarom deze oproep: “Mijn kleur zegt niets over mijn Nederlanderschap!” #OokIkBenNederlander #stopetnischprofileren

Je kunt de oproep hier ondertekenen.

Harry Westerink