Ook de Leidse afdeling van de Nieuwe Universiteit is van de grond

Nieuwe Universiteit Leiden.
Nieuwe Universiteit Leiden.

Na Amsterdam, Groningen, Wageningen, Nijmegen, Rotterdam en Maastricht heeft ook Leiden nu een Nieuwe Universiteit. Gisteravond waren er maar liefst honderd studenten, promovendi en docenten aanwezig op een bijeenkomst om ook de beweging voor democratisch onderwijs in Leiden van de grond te trekken. Afgelopen week stelde universiteitskrant Mare nog dat het moeilijk is om Leidse studenten in beweging te krijgen. Die uitspraak werd met de prachtige opkomst van gisteravond meteen gelogenstraft.

Op de bijeenkomst werd gesproken over problemen die meer in het algemeen spelen op universiteiten, bijvoorbeeld democratie, academische vrijheid, het leenstelsel, de toewijzing van onderzoeksgeld, en de universiteit als “cookie factory”. Maar ook specifiek Leidse problemen kwamen aan bod. Zo dreigt een aantal kleine talenstudies wegbezuinigd te worden of op een hoop geveegd te worden met andere studies. Verder verkeren wetenschappers bij biologie in onzekerheid over het voortbestaan van het deelgebied waarin ze onderzoek doen, vanwege zwabberende financiering. Bovendien doet de Leidse universiteit mee aan de proef om van promovendi beursstudenten te maken, in plaats van betaalde medewerkers.

Er zijn dus ook in Leiden een hoop problemen. De bijeenkomst van gisteravond biedt de hoop dat we ook in Leiden die problemen op de agenda kunnen zetten en veranderingen kunnen afdwingen. Twee uurtjes was veel te kort om een plan te maken en een eenduidige boodschap te formuleren, maar er zijn werkgroepen geformeerd om de verschillende taken op te pakken. De komende dagen komt er een manifest. Dat zal in een volgende bijeenkomst verder worden besproken. De managers van de Leidse universiteit mogen hun borst alvast natmaken!

Frodo Tromp