Open brief aan staatssecretaris Martin van Rijn en burgemeester van Roermond: neem niet deel aan racistische Indische herdenking door daders op 2 september in Roermond

In Roermond worden uitsluitend de mensen herdacht die in koloniale militaire dienst zijn gesneuveld, bij het moorddadig en gruwelijk onderdrukken van de oorspronkelijke bevolking van Nederlands Oost-Indië (NOI), nu Indonesië. Aan koloniale zijde vielen er onder de ingezette 200.000 militairen 6.000 doden, die veelal met naam en toenaam op dit monument vermeld staan. Voor de hoogste omgekomene in rang, generaal Spoor, de leider van deze onderdrukkingsoorlog, is zelfs een buste geplaatst. Maar de vermoorde Indische slachtoffers uit die oorlog, onze ongeveer 150.000 mede-onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden, worden daar tot nu toe niet genoemd en staan daar ook niet vermeld. Dit zijn onder meer de vermoorden zoals die in Rawagedeh vielen, die verder omkwamen onder het schrikbewind van kapitein Westerling en zijn doodseskaders of bijvoorbeeld persoonlijk werden vermoord door majoor Stufkens, kapitein Rijborz of onderlt. Vermeulen op Zuid-Sulawesi (Celebes,). Spoor en zijn militairen handelden onder toezicht van de Nederlandse regeringen onder de premiers Schermerhorn, Beel en Drees. Deze, en de opvolgende regeringen, hebben met succes decennialang de waarheid over de massamoorden in NOI op Nederlandse onderdanen weten te verhullen. Aan deze herdenking nemen meestal deel enkele honderden van de nog levende bijna 13.000 ‘Indische’ veteranen. Op basis van cijfers van de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer zijn naar schatting één op de tien, dus 1.300 van deze mannen, primaire daders. Ook van deze plegers van oorlogsmisdaden zullen er zeker vele tientallen deelnemen. Zij zijn ondanks hun uitvoerig gedocumenteerde grove wandaden nooit vervolgd. Uit documenten (onder meer dagboeknotities) van en over deze militairen blijkt dat enkelen van hen zelf hun gedrag soms gelijkstelden met dat van de nazi’s of de SS in de Tweede Wereldoorlog.

De ondertekenaars in Open brief aan staatssecretaris Martin van Rijn en burgemeester van Roermond: neem niet deel aan racistische Indische herdenking door daders op 2 september in Roermond (Comitevanwaakzaamheid)