Protesteer ook tegen de collaboratie van de burgemeester van Meppel met het Zwarte Piet-racisme!

Jan Westmaas.
Jan Westmaas.

De strijdbare activiste Rani Gupta heeft vandaag een klacht ingediend tegen Jan Westmaas, de burgemeester van Meppel. Haar klacht richt zich tegen zijn betrokkenheid bij de landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november in Meppel, die gaat plaatsvinden in het bijzijn van de racistische Zwarte Piet-figuur. Doorbraak roept iedereen op om de Meppelse burgemeester te bestoken met protestbrieven.

Toen in mei bekend werd dat de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar in Meppel zou gaan plaatsvinden, reageerde Westmaas opgetogen. “Het is geweldig dat Meppel op die dag op zijn kop staat als de Sint voet aan wal zet in Nederland”, zei hij. Anders dan de burgemeester bedoelt, voldoen tegenstanders van Zwarte Piet graag aan zijn wens om de stad op zijn kop te zetten. Ze bereiden namelijk een luid en stevig protest voor tegen de aanwezigheid van de racistische karikatuur tijdens de intocht op 14 november.

Verantwoordelijkheid

In haar klachtbrief aan de burgemeester wijst Gupta hem erop dat het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) van de Verenigde Naties onlangs in een rapport heeft laten weten dat de Zwarte Piet-figuur leidt tot negatieve stereotypering van mensen van Afrikaanse herkomst. Ze meldt hem dat ze het “bezwaarlijk” vindt dat hij desondanks aan de intocht deelneemt. Zijn deelname zal fungeren als een goedkeuring van dat “racistische evenement”, zo stelt ze. Verder merkt ze op dat deelname aan de intocht een schending betekent van de mensenrechten in het algemeen en de kinderrechten in het bijzonder. De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid om die schending tegen te gaan en er zeker niet actief aan mee te werken. Ook dient hij te handelen vanuit het belang van de kinderen. Door een racistisch evenement te promoten en er zelfs aan deel te nemen schiet hij tekort in zijn verantwoordelijkheid en zorgplicht, aldus Gupta, die ook actief is tegen de Zwarte Piet-figuur in het onderwijs.

De klacht van Gupta tegen de Meppelse burgemeester kan als voorbeeld dienen voor andere activisten. Het moet niet langer normaal worden gevonden om te collaboreren met het Zwarte Piet-racisme. Daarom bestoken activisten al langere tijd scholen, winkelbedrijven en media met protestbrieven in geval van dit soort collaboratie. Wie ook wil protesteren tegen de betrokkenheid van de Meppelse burgemeester bij het Zwarte Piet-racisme, kan mailen naar: j.westmaas@meppel.nl

Rani Gupta is een schuilnaam.

Harry Westerink