Zwarte Piet is wel degelijk probleem van kinderen, Gerrit Breeuwsma

Uit de uitspraak van psycholoog Breeuwsma, dat de kleur van Zwarte Piet kinderen niets uitmaakt, blijkt duidelijk, dat hij totaal geen aandacht en/of oog heeft voor de gevoelens van vele zwarte kinderen in de Sinterklaas-tijd. Zwarte kinderen zijn juist in die tijd, die voor iedereen leuk zou moeten zijn, Kop van Jut door scheldpartijen en pesterijen, die niet alleen een gevoel van buitengesloten zijn bevorderen, maar bovendien de indruk geeft, dat zij ”dom” zijn, vanwege de dommige uitstraling van Zwarte Piet. Dat zou al reden genoeg moeten zijn om Zwarte Piet te weren. Daarnaast stamt dit racistische karikatuur [dommig taaltje, grote lippen, malle grimassen] uit een tijd [1850], van kolonialisme en theorieën over de minderwaardigheid van zwarten. Hoog tijd dus om, zoals in de VS wel gebeurd is [Blackface] deze figuur uit te bannen. Niets ”kinderachtigs” aan die discussie, want die discussie legt juist bloot [en Breeuwsma is daar een levend voorbeeld van] hoe diep institutioneel racisme nog in de Nederlandse samenleving zit en hoezeer men dat probeert te bagatelliseren. Van een psycholoog mag enige verdieping in het effect van een racistische karikatuur op het zelfbeeld van zwarte kinderen verwacht worden EN een anti-racistische opstelling. Tijd om Zwarte Piet de deur uit te doen en Sinterklaas weer alleen op pad te laten gaan, zoals hij eeuwenlang, voor 1850, gedaan heeft. Dan is het weer voor IEDEREEN een leuk feest.

Astrid Essed in Breeuwsma en Zwarte Piet (Astridessed.nl)