Protesteer tegen het terugsturen van vluchtelingen naar de hel van Libië door scheepvaartbedrijf Vroon!

Foto van het rood met witte schip Vos Triton. Je ziet mensen in witte pakken op het dek.  Het gaat om een schip dat normaal gesproken boorplatformen verankert aan de zeebodem.

Afgelopen maandag was het bevoorradingsschip Vos Triton van het Nederlandse scheepvaartbedrijf Vroon betrokken bij een illegale pushback van vluchtelingen naar Libië. Dat blijkt uit berichtgeving van de op de Middellandse Zee actieve reddingsorganisaties Sea-Watch en Alarmphone. Actiegroep Stop the war on migrants, die onlangs nog protesteerde tegen Frontex, heeft de berichtgeving van de reddingsorganisaties verder bekend gemaakt.

Volgens de waarnemingen van Sea-Watch werd het schip Vos Triton midden op de Middellandse Zee geconfronteerd met een op drift geraakte houten boot met een kapotte motor, waarop zich 180 vluchtelingen bevonden. Een aantal van hen sprong in het water om naar het bevoorradingsschip te zwemmen in de hoop op redding. Pas na enige tijd voldeed de bemensing van het schip aan internationale voorschriften en nam men de vluchtelingen aan boord.

Mensenrechtenschendingen

Enige tijd later bleek dat de vluchtelingen niet werden overgebracht naar een veilige haven, maar dat het schip contact had opgenomen met de Libische kustwacht en alle vluchtelingen aan hen had overdragen. De vluchtelingen zijn vervolgens teruggebracht naar Libië, waar hen opsluiting in beruchte detentiecentra wacht. Zoals Alarmphone schreef: “Dit betekent dat ze werden teruggebracht naar omstandigheden van opsluiting, marteling en verkrachting.”

“De Vos Triton heeft zich schandelijk gedragen door mensen terug te sturen naar de hel van Libië en over te leveren aan geweld en mensenrechtenschendingen”, aldus Stop the war on migrants. “Frontex en grensbewakingsautoriteiten van EU-lidstaten liggen terecht zwaar onder vuur vanwege vele illegale pushbacks. Vroon dient ervoor te zorgen dat het zich nooit meer aan zoiets schuldig maakt. We roepen daarom op het bedrijf te bellen en te mailen om deze boodschap duidelijk over te brengen.”

Afgelopen woensdag vond in Genua in Italië al een picketline-actie tegen pushbacks plaats bij een vestiging van Vroon. Protesteer ook bij Vroon in Nederland tegen dit soort pushbacks. Stuur een mail info@vroon.nl, bel 076-2068100 en voer op andere manieren actie (meer info over Vroon: www.vroon.nl). Hieronder een voorbeeldmail die je kunt sturen naar Vroon.


Hallo medewerkers van Vroon,

Afgelopen maandag heeft een schip van jullie bedrijf, de Vos Triton, illegaal migranten teruggestuurd naar Libië. Zulke “illegale pushbacks” schenden internationale mensenrechtenverdragen. Libië is een land met een extreem gevaarlijke situatie voor migranten. Mensen worden opgesloten in inhumane detentiecentra, gemarteld, afgeperst en verkracht. De mensen die hieruit ontkomen, leven in armoede en zijn constant op de vlucht voor gewapende milities. Jullie bedrijf heeft direct meegewerkt aan het verschrikkelijke detentie- en deportatieregime van de Europese Unie en de Libische overheid door deze mensen terug te sturen. De Libische kustwacht bestaat de facto uit gewapende milities die niet schuwen om mensen verschrikkelijk te behandelen. Zodra mensen in hun handen vallen, worden ze naar de eerdergenoemde detentiecentra gestuurd, waar hen een verschrikkelijk lot wacht.

Afgelopen maandag was de Vos Triton op de Middellandse Zee waar zij een boot met 180 vluchtelingen tegenkwam. Pas na een hele lange tijd besloot de crew van jullie schip mensen aan boord te nemen, terwijl het vanaf het eerste moment al duidelijk was dat zij in levensgevaar verkeerden. In plaats van dat jullie de vluchtelingen meenamen naar Europese grenzen – zij waren immers al in Europees water – is er contact gezocht met de Libische kustwacht en zijn de vluchtelingen aan hen overgedragen. Niet alleen is dit in strijd met internationale verdragen en het non-refoulement-principe, ook is het onmenselijk om vluchtelingen terug te sturen naar de verschrikkelijke omstandigheden in Libië, waar ze in gevangenschap worden gezet en martelingen en verkrachtingen aan de orde van de dag zijn.

Het is onacceptabel dat Vroon meewerkt aan de detentie- en deportatiemachine van de EU en vluchtelingen terugstuurt naar het onveilige Libië. We eisen dat jullie hier afstand van nemen en dat jullie nooit meer meewerken aan het terugsturen van vluchtelingen. Stop met meewerken aan het inhumane Europese grensbeleid en toon jullie menselijke kant door voortaan vluchtelingen meteen mee te nemen en naar veilige havens te brengen. Als bedrijf dat in de Middellandse zee opereert dragen jullie verantwoordelijkheid, en we eisen dat jullie die voortaan ook nemen.

Veilige havens voor iedereen, en geen “pushbacks” naar Libië meer!

Met strijdbare groet,


Harry Westerink