PVV probeert woede rond verhoging AOW-leeftijd te misbruiken

Van Dijck kiest voor de rijken
"Handen af van de AOW!", zo besluit PVV-Kamerlid Teun van Dijck zijn bijdrage over de AOW tijdens het debat in de Tweede Kamer. Tot zover zijn we het met de PVV eens. Maar hoe komt een partij die is ontstaan uit de rechtervleugel van de VVD aan zo'n standpunt? In zijn bijdrage legt Van Dijck zelf het uit: "Dit debat gaat niet over de betaalbaarheid van de AOW." Hij sluit aan bij de website van zijn partij waar te lezen is dat "het echte probleem niet de crisis" is. "Het echte probleem is dit kabinet. Dit kabinet kiest duidelijk voor massa-immigratie en de grote geldverspilling die hiermee gepaard gaat. Alleen al dit jaar kost dit de gemeenschap 13 miljard (Elsevier)."

Op de radio zei Van Dijck: "250 duizend Oost-Europeanen in twee jaar, 30 duizend uit Marokko en Turkije, en dan nog 19 duizend asielzoekers. Dat komt allemaal maar binnen, krijgt kinderbijslag. Dat is een aanslag op onze sociale voorzieningen. Die worden daardoor onbetaalbaar. Daardoor moeten we doorwerken tot 67!"

Kennelijk is dat de PVV-strategie rond de AOW. En waarschijnlijk rond alle komende aanvallen op sociale voorzieningen die veel mensen boos zullen maken. Daarom willen Wilders en zijn kornuiten de kosten van migratie in beeld krijgen. Of preciezer gezegd: het beeld verspreiden dat die kosten heel hoog zijn. Deze PVV-strategie kan nog wel eens lang doorgaan. En dat is zeer gevaarlijk omdat de PVV zo mensen die volkomen terecht boos zijn, kan bereiken en infecteren met migrantenhaat.

De PVV-argumentatie raakt kant noch wal. Het is helemaal niet zo dat al die migranten en vluchtelingen uitkeringen krijgen. En het is ook niet zo dat al het werk dat deze mensen doen graag door "autochtonen" gedaan zou worden. Zeker niet tegen de minimale arbeidsvoorwaarden die migranten en vluchtelingen noodgedwongen moeten accepteren.

Verder is het helemaal niet onze crisis. Laat de rijke mensen die hem veroorzaakt hebben, de rekening maar betalen. Half oktober bleek uit onderzoek van het tv-programma Zembla dat Nederlandse multinationals weinig of geen belasting betalen en dat de schatkist daardoor jaarlijks 16 miljard euro misloopt. Laat de overheid die belastinggelden eerst maar eens gaan ophalen, en gelijk bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Dat levert ook weer 9 miljard euro op, of iets minder als de aftrek van inkomens onder de 350 duizend eerst nog enigszins ontzien zou worden. Meer dan voldoende in ieder geval om de 4 miljard per jaar te dekken die de overheid wil bezuinigen door de AOW-leeftijd te verhogen.

Daarbij gaat het ook nog eens om een bezuiniging die feitelijk helemaal niets van doen heeft met de crisis. De overheid probeerde al veel langer op de AOW en andere kosten rond ouderen te bezuinigen, voornamelijk onder het mom van het bevolkingspolitieke begrip "vergrijzing". 

Hoe kan ons linkse antwoord op de PVV-strategie luiden?

Ten eerste moeten we duidelijk maken dat de PVV de woede om de leeftijdsverhoging van de AOW opportunistisch misbruikt om mensen tegen migranten en vluchtelingen op te zetten. Het gaat de PVV helemaal niet om de betaalbaarheid van de sociale voorzieningen, want de partij laat maatregelen die de rijken zouden kunnen aanpakken, volkomen buiten beschouwing. Daarmee sluit de PVV overigens naadloos aan bij CPB-rapporten die ons ook wijs willen maken dat de keuze uitsluitend is tussen migratie of verzorgingsstaat.

Ten tweede moeten we elk onderscheid afwijzen dat de PVV en andere partijen willen maken tussen arbeiders en arbeidsters die hier geboren zijn en die oorspronkelijk van elders komen. We moeten voortdurend stelling nemen tegen elke verdeel- en heersstrategie.

Willem Slaapmaat