Rechter dwingt Leers te stoppen met treiteren van arme gezinsherenigers

Van Leers mochten alleen de rijken trouwen met een buitenlander.
Onder druk van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft minister Gerd Leers onlangs de aanvraagkosten van verblijfsvergunningen voor gezinsherenigers moeten verlagen van 1.250,- naar 250,- euro. Dat geldt alleen als de partner een bijstandsuitkering heeft. Volgens de rechter belemmerden de torenhoge legeskosten het recht op gezinsleven.

De uitspraak van het Hof had een tamelijk principieel karakter, waaruit Leers de conclusie had moeten trekken dat de aanvraagkosten van alle soorten verblijfsvergunningen en ook van naturalisatie omlaag moeten. Zoals te verwachten viel, heeft de hardleerse minister dat nagelaten. Hij is de rechter zo minimaal mogelijk tegemoet gekomen door alleen maar een verlaging in te voeren op het gebied van verblijfsaanvragen vanwege gezinshereniging.

De overheid houdt al jaren geen rekening met de inkomenssituatie van verblijfsaanvragers, ondanks brede protesten tegen de aanvraagkosten die de laatste jaren werkelijk tot gigantische proporties zijn gestegen. Wie van een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen moet zien rond te komen, kan die kosten onmogelijk ophoesten. Ook het nu door Leers ingevoerde nieuwe tarief van 250,- euro voor arme gezinsherenigers is nog steeds belachelijk hoog. Zo kunnen velen moeilijk verblijfsrecht krijgen, enkel en alleen omdat ze onvoldoende geld hebben om de aanvraagkosten te betalen. De Nederlandse legeskosten behoren tot de hoogste van Europa en vormen daarmee een naar middel om volgens de overheid “ongewenste” migratie van armere mensen tegen te gaan. Overigens blijken minimumlijders door hoog oplopende kosten op tal van andere terreinen ook steeds minder hun recht te kunnen halen. Dit treiteren van armen is binnen het kabinet Bruin I altijd een bijzonder populaire elitesport geweest.

Harry Westerink